نرگس نجفی

مدیر طرح و برنامه

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی