آرش صادقیان

مدیر شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی