محمدرضا عبدالرحیمی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

مشخصات فردی

  • متولد:
  • تلفن مستقيم: 044-34100
  • نمابر: 34374942
  • موبايل:
  • تلفن داخلي: 100-103

سوابق تحصیلی

  • مدیریت

سوابق اجرایی

محل خدمت: منطقه آزاد ماکو