بهزاد حیدری

سرپرست مدیریت مرکز نوآوری و فناوری

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی