آرش یوسف زاده

مدیر سرمایه گذاری ، بانک و بیمه

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی