مهدی خلفخانی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی