رضا حسن پور

مدیر بازرسی،‌ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی