رضا ابراهیمی

مدیر فناوری اطلاعات و تحول اداری

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی