علی داداش زاده

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی