غلامرضا مشایخی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی