صالح قلی زاده

سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی