حسن قره داغی

مدیر فرودگاه بین المللی ماکو

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی