علی حسنعلی زاده

مدیر املاک و اراضی

مشخصات فردی

  • متولد:
  • موبايل:

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی