آگهی تملک اراضی واقع در محدوده طرح آماده سازی توسعه منطقه آزاد ماکو (zone B) نوبت دوم

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: تملک زمین
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1397/12/25
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ایران، نسبت به تملک اراضی واقع در محدوده طرح آماده سازی محدوده های توسعه منطقه آزاد ماکو(zone B) واقع در پلاک 5 اصلی بازرگان برابر کروکی زیر اقدام نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک و متصرف اراضی و املاک واقع در محدوده فوق دعوت می شود ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ نشر این آگهی ۹۷/۱۱/۱۰ با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و سایر حقوق قانونی خود به نشانی جاده ماکو- بازرگان، ساختمان شماره 3 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، مدیریت املاک و اراضی مراجعه نمایند. ضمناً نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی در راستای لایحه قانونی فوق و از طریق هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بعمل می آید لذا همزمان با تحویل اسناد مالکیت، لازم است مالکین کارشناس منتخب خود را نیز معرفی نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین، مطابق مقررات قانونی نسبت به انتخاب کارشناس و تملک اراضی اقدام خواهد شد.
این آگهی برای اطلاع و اقدام مالکین و صاحبان حق منتشر گردیده است.