مشارکت در سرمایه گذاری تبلیغات محیطی محور مرند- ماکو

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فراخوان
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1398/11/30

توضیحات

منطقه آزاد ماکو به ‌عنوان دروازه تجاري- بازرگاني ايران به اروپا همواره از نقش و اهميت فراواني برخوردار بوده ‌است. این منطقه شامل ماکو ، بازرگان ، شوط و پلدشت درحدود 400000 هکتار وسعت دارد که از موقعیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت کالا بواسطه اتصال به بازارهای اروپا و آسیای میانه برخوردار است. از شمال به جمهوری ترکیه ، از شرق با مرز آبی ارس به جمهوری خود مختار نخجوان محدود است که این موقعیت ، منطقه را بعنوان شاهراه ارتباطی ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه و اروپا بعنوان مهمترین شاخص تجارت جهانی مطرح نموده است.
سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن در نظر دارد ساخت و بهره‌برداری تعداد 20 عدد بیلبورد تبلیغاتی در 20 نقطه از محور مرند- ماکو، حد فاصل گیت ورودی منطقه آزاد ماکو تا سه راهی هندور در طرفین جاده اصلی در فواصل استاندارد و با رعایت حرایم ایمنی، تاسیسات و تجهیزات و غیره یا مشارکت بخش خصوصی، با حجم سرمایه‌گذاری پیشنهادی حداقل 6 میلیارد ریال، به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و حائز شرایط، به روش BOT (ساخت-بهره‌برداری-واگذاری) واگذار نماید.
شرایط عمومی فراخوان
- پروژه شامل خاکبرداری، فنداسیون بتنی، ساخت سازه و نصب و آماده سازی و بهره‌برداری به مدت پیشنهادی با سرمایه‌گذاری حداقل ۶ میلیارد ریال می‌باشد.
- در مرحله بعدی فراخوان، طراحی سازه‌ها، تعداد وجه بیلبوردها، ابعاد پیشنهادی، مکانیابی محل نصب آنها به همراه تحلیل مکان قابل بهره برداری تبلیغاتی، مسائل ایمنی، آلایندگی نور ، دید، عبور و مرور شهروندان و تابلوهای ترافیکی از پذیرفته‌شدگان مرحله اول درخواست خواهد شد.
- کلیه سازه های تبلیغاتی بعد از اتمام قرارداد و انجام تعمیرات و رنگ آمیزی به شکل اولیه به سازمان واگذار می گردد.
- طرح و اجرای تمامی سازه ها به تایید کارشناسان معاونت مربوطه خواهد رسید و بعد از تأیید استاندارد ایمنی از سازمان مربوطه مطابق وزن و مکان سازه با فنداسیون مناسب نصب خواهد شد.
- مدت زمان مجاز جهت نصب سازه های تبلیغاتی 6 ماه کاری می‌باشد و جزء مدت قرارداد BOT محسوب می‌شود.
- بهره برداری از سازه های تبلیغاتی صرفاً توسط کانون های آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
- آورده سازمان زمین محل احداث بیلبورد و مجوزهای لازم می باشد.
- کلیه بند های قرارداد بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن تنظیم خواهد شد.
- از میان شرکت کنندگان در فراخوان، 5 نفر دارای بیشترین امتیاز جهت مراحل بعدی دعوت خواهد شد.
ملاحظات:
- کلیه اسناد مشارکت مهر و امضا شده و اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 5419926396 بانک ملت شعبه بازرگان به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، می بایست داخل یک پاکت گذاشته شود و نام شرکت یا شخص پیشنهاد دهنده و موضوع فراخوان بر روی پاکت مذکور نوشته شود.
- پاکت ها و ضمائم آن حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۹۸/۱۱/۳۰ به نشانی - استان آذربایجان غربی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، کیلومتر 3 جاده ترانزیتی بازرگان-ماکو، ساختمان مرکزی سازمان – مدیریت سرمایه گذاری یا دفتر تهران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به نشانی خیابان وزراء - تقاطع بهاران - نبش خیابان 29 تحویل ‌گردد.
- به اسناد فاقد امضا، مخدوش، مشروط، ناقص و موارد ارسال شده بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
- تمامی صفحات اسناد و مدارک توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند.
- متقاضیان نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند.
- در این مرحله از پیشنهادات نباید اثری از قیمت و مدت پیشنهادی در اسناد مشاهده شود.
- هر گونه درخواست اصلاح یا پیشنهاد جایگزینی پس از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات غیر قابل تغییر خواهد بود.