سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره برداری مجموعه انبارداری، تخلیه، بارگیری، پارکینگ خودرو های سنگین و خدمات وابسته

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فراخوان
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/12/10
  • تاریخ انقضا:

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن در نظر دارد سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری مجموعه انبارداری، تخلیه، بارگیری، پارکینگ خودرو های سنگین و خدمات وابسته را در زمینی به مساحت 46084 متر مربع جنب گمرک پلدشت با حجم سرمایه گذاری پیشنهادی حداقل 150 میلیارد ریال به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و حائز شرایط، واگذار نماید.
لذا به منظور ارزیابی توانمندی فنی و مالی متقاضیان شرکت در فراخوان، از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد فراخوان از وب سایت سازمان منطقه آزاد ماکو تحت آدرس www.makufz.org نسبت به ارسال مشخصات کامل و سوابق و شناسنامه توانمندی فنی و مالی مطابق اسناد فراخوان حداکثر تا تاریخ 98/12/10 اقدام نمایند.

شرایط عمومی فراخوان
- پروژه شامل تسطیح و خاکبرداری زمین، دیوارکشی و فنس کشی محدوده، نصب دوربین های مداربسته، احداث سوله، تجهیزات مورد نیاز برای خدمات تخلیه و بارگیری، باسکول و .... بر اساس طرح پیشنهادی که در مرحله بعدی فراخوان از پذیرفته شدگان مرحله اول دریافت خواهد شد می باشد.
- کلیه نقشه ها، طرحها و برآوردهای سرمایه گذار و زمانبندی اجرای طرح در هر مرحله با تنظیم صورتجلسه ای به تائید سازمان منطقه آزاد ماکو خواهد رسید.
- در مرحله بعدی فراخوان، طرح توجیهی فنی و اقتصادی، طراحی سازه ها و نقشه های معماری، تجهیزات و امکانات، زمان بندی اجرای پروژه و سایر موارد پذیرفته شدگان مرحله اول درخواست خواهد شد.
- واگذاری زمین به صورت فروش به شرط اجرا و تکمیل پروژه خواهد بود.
- برآورده نمودن الزامات گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز برای پذیرش محدوده به عنوان محوطه گمرکی بر عهده سرمایه گذار می باشد.
- کلیه بند های قرارداد بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن تنظیم خواهد شد.
- پروژه قبل از ساخت و تکمیل و اخذ پایانکار، قابل واگذاری به غیر نمی باشد.
- از میان شرکت کنندگان در فراخوان، 5 نفر دارای بیشترین امتیاز جهت مراحل بعدی دعوت خواهد شد.
ملاحظات:
- کلیه اسناد مهر و امضا شده و اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 5419926396 بانک ملت شعبه بازرگان به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو، می بایست داخل یک پاکت گذاشته شود و نام شرکت یا شخص پیشنهاد دهنده و موضوع فراخوان بر روی پاکت مذکور نوشته شود.
- پاکت ها و ضمائم آن حداکثر تا پایان وقت اداری روز 98/12/10 به نشانی - استان آذربایجان غربی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، کیلومتر 3 جاده ترانزیتی بازرگان-ماکو، ساختمان مرکزی سازمان – مدیریت سرمایه گذاری یا دفتر تهران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به نشانی خیابان وزراء - تقاطع بهاران - نبش خیابان 29 تحویل ‌گردد.
- به اسناد فاقد امضا، مخدوش، مشروط، ناقص و موارد ارسال شده بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
- تمامی صفحات اسناد و مدارک توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند.
- متقاضیان نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند.
- در این مرحله از پیشنهادات نباید اثری از قیمت پیشنهادی در اسناد مشاهده شود.
- هر گونه درخواست اصلاح یا پیشنهاد جایگزینی پس از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات غیر قابل پذیرش خواهد بود.