مشارکت در سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری مجتمع مسکونی با سازمان

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: فراخوان
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1398/12/25
  • تاریخ انقضا:

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن در نظر دارد سرمایه‌گذار علاقه‌مند و حائز شرایط را جهت مشارکت در احداث و بهره برداری مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت 4999 متر مربع واقع در شهرستان ماکو، شهرک ولیعصر، جنب آپارتمان های ستارخان با حجم سرمایه گذاری پیشنهادی حداقل 300 میلیارد ریال شناسایی و جذب نماید.
لذا به منظور ارزیابی توانمندی فنی و مالی متقاضیان شرکت در فراخوان، از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد فراخوان از وب سایت سازمان منطقه آزاد ماکو تحت آدرس www.makufz.org نسبت به ارسال مشخصات کامل و سوابق و شناسنامه توانمندی فنی و مالی مطابق اسناد فراخوان حداکثر تا تاریخ 98/12/25 اقدام نمایند.