مزایده معادن و محدوده های اکتشافی شامل پروانه بهره برداری، گواهی کشف، مجوز برداشت، پروانه اکتشاف و درخواست های اکتشافی منطقه آزاد ماکو

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد ماکو
  • نوع معامله: مزایده عمومی
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/11/08
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1399/11/04

توضیحات


آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی منطقه آزاد ماکو
بهمن ماه 1399

سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو در نظر دارد تعدادی از محدوده های اکتشافی (درخواست اکتشاف (ثبت محدوده) و پروانه اکتشاف) و محدوده های دارای گواهینامه کشف، پروانه بهره برداری و مجوز برداشت را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مزایده می¬توانند جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به وبسایت سازمان به آدرس اینترنتی http://makufz.org مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به دبیرخانه سازمان به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
بازگشایی پاکات تا تاریخ چهارشنبه ۹۹/۱۱/۸ انجام خواهد شد
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو