دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)

  • نوع: مزایده
  • شرکت / سازمان: سرمایه گذاری و توسعه ماکو
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/10/10
  • تاریخ انقضا:
  • وضعیت : در حال بررسی

توضیحات

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) وابسته به سازمان منطقه آزاد ماکو به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بر اساس آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و دستورالعمل اجرایی آن و در راستای اجرای مصوبه شماره 153/110/99 مورخ 23/02/1399 مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو در نظر دارد تعدادی از پروژه های سرمایه‌گذاری (خدماتی ، تجاری و تفریحی) به شرح جدول ذیل را به روش های سرمایه گذاری مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید. لذا به منظور ارزیابی توانمندی فنی و مالی متقاضیان شرکت در فراخوان، از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از دریافت اسناد فراخوان و همچنین ضوابط ساخت و ساز و نقشه های مربوط به موقعیت مکانی اجرای طرح ها از وب سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو تحت آدرس www.makuid.com نسبت به ارسال مشخصات کامل و سوابق و شناسنامه توانمندی فنی و مالی مطابق اسناد فراخوان و طرح اولیه پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 10/10/1399 اقدام نمایند.
شایان ذکر است فراخوان دارای دو مرحله بوده و این شرکت با بررسی طرح های ارائه شده ، نسبت به اولویت بندی و انتخاب متقاضیان اقدام و سپس به دریافت پیشنهادات مالی آنها اقدام خواهد نمود و این آگهی به منزله شناسایی واجدین شرایط جهت اجرای هریک از پروژه ها می باشد و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی را برای متقاضیان ایجاد نمی نماید.
ردیف نام پروژه مساحت (m2) مکان
1 احداث مجتمع تجاری-مسکونی چند منظوره 7530 شهرستان ماکو - شهرک ولیعصر- جنب مسجد علی ابن ابی طالب
2 احداث مجتمع مسکونی 4999 شهرستان ماکو –شهرک ولیعصر- جنب مسجد علی ابن ابی طالب
3 احداث مجمتع تجاری 999 شهرستان ماکو جنب اداره منابع طبیعی
4 احداث مجتمع تجاری-اداری 23288 بازرگان - جنب پارک ملت
5 احداث مجتمع تجاری 8624 شهرستان ماکو - جنب مصلی در حال احداث