فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

  • نوع: مناقصه
  • شرکت / سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/05/07
  • تاریخ انقضا:
  • تاریخ ارسال مدارک : 1396/04/31
  • روزنامه های درج آگهی: آگهی نوبت اول در تاریخ 1396/04/24در روزنامه ایران
  • وضعیت : منتشر کردن

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
نوبت اول
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو در نظر دارد ارزیابی کیفی مشاوران را به منظور خرید خدمات مشاوره با مشخصات ذیل را انجام دهد:
1- موضوع: خرید خدمات مشاوره مطالعات ساماندهی و باززنده سازی قلعه و بافت تاریخی شهر ماکو
2- نام و نشانی کارفرما: استان آذربایجان غربی- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو- ماکو- کیلومتر 2 جاده ترانزیتی بازرگان
3-مدیر طرح: مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی
4-رشته مشاور: مشاوران باید دارای گواهینامه معتبررشته های تخصصی گروه میراث فرهنگی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند. تاکید بر اینکه احراز صلاحیت، اعتبار گواهی نامه و زمینه فعالیت رشته مشاوران شرکت کننده از طریق سامانه ذیربط سایت اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی مشاوران صورت خواهد گرفت.
5- زمان و محل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی RFQ به مشاوران:
در اوقات اداری از تاریخ 96/04/25لغایت 96/04/31توسط مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد ماکو به آدرس های ذیل تحویل می گردد:
استان آذربایجان غربی- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو- کیلومتر 2 جاده ترانزیتی بازرگان ساختمان معاونت فنی و زیربنایی سازمان- طبقه همکف- مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی - شماره تماس 34378139-044
6- آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی از سوی مشاوران به دبیرخانه هیات انتخاب مشاور:
حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه 96/05/07 به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی سازمان به نشانی مذکور در بند 5.
7-. برای مشاورانی که حد نصاب ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند طی دعوت نامه کتبی اسناد درخواست پیشنهاد، پیشنهادهای فنی و مالی ارسال خواهد شد
8- هزینه چاپ آگهی به عهده مشاوری که به عنوان برنده نهایی تعیین می گردد خواهد بود. ( آگهی نوبت اول در تاریخ 1396/04/24 در روزنامه ایران )منتشر می شود.
9- مشاوران محترم می توانند جهت پاسخگویی به هر گونه سوال و رفع ابهام با شماره تلفن 34378139-044، مدیریت شهرسازی و اطلاعات جغرافیایی، سرکار خانم مهندس سلیمانی تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکو