Madencilik

Maku SB'si Madeni Potansiyelleri

Dekoratif Taşlar madenleri, Demir, Bakır, Menyezit, Kromit, Barit vb Metal Madenleri ve Moloz, bazalt, Kum, Kireç ve Alçı'da bölgenin madeni potansiyellerinden sayılmaktadır.
Şimdiki zamanımızda Bakır, Demir ve Menyezit madenlerinin bir kaçı sayısı keşif halindedir ve yakın zamanlarda kullnım haline gelecektir. 29 km2 alanına sahip olan bir Bakır madenlerinden birisi 600 Bin Ton civarında ve %1,5 rezervine sahptir ve karışık olan Altın ve Gümüş oranı yüksek derecededir.
Yukarıda söylenen bilgilere göre Bakır medenlerinin kullanması başlanmasıyla birlikte bu bölge ülkenin Bakır üretiminde önemli bir üretici olacaktır.

Maku SB'si Aktif Madenleri

Maku SB'sinde 45 maden kullanım izini'ne sahiptir ve bu arada 15 maden küllanılmaktadır ve 5 maden yarı aktif halindedir.
Aktif madenlerden 11 maden Traverten ve 4 maden Mermerit üretmektedir. Alçıtaşı, Mineral Kartuşu ve Moloz madenlerinden bir kaç maden yarı aktif halindedir.
Yıllık olarak 11 traverten madenlerinden 65 Bin ton üzerinde ve Mermerit madenlrinden 30 Bin ton üzerinde taş çıkarılmaktadır ve bu madenlerde yaklaşık 160 kişi çalışmaktadırlar. Bu taşların çoğusu Delican, İsfahan, Tebriz ve Hoy şehirlerine gönderilip ve bazen Arap ülkelerine ve Çine ihrac ediliyor.

maku sb'sinde mdeni çalışmaların durumu
Açık Artıma Kullanım Ruhsatı Keşif Sertifikası Verilen Arama Ruhsatı Arama Ruhsatı Verilme Haline Gelen Alan Kaydı Durum
48 45 4 18 44 53 Sayı