Organize Sanayi Bölgeleri

Maku SB’de Sanayi Potansieller

Halı hazirde Maku Serbest Bölgesi'ndeki 4 endüstri paklarında 75 sanayi birimi bulunmaktadır. Bu üniteler arasında giyim, yapay dişler, elektrikli fırınlar, PVC profiller vb işaret etmek olur.
Bu bölgede dekoratif ve inşaat taşlarının bulunması nedeniyle modern taş kesimi üniteleri kurulumu yüksek avantaja sahiptir ve şu anda bölgede birkaç büyük ölçekli birim faaliyet göstermektedir. Kireçtaşının zengin kaynakları nedeniyle, çimento ve kireç fabrikalarının fabrikaların ham maddelerin temin etme konusunda herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bu nedenle, büyük bir çimento üretim tesisi inşaat aşamasındadır ve içsel ihtiyaçları büyük bir bölümüne yeterli olmak halinde bu stratejik ürünün ihracatına imkan sağlayacaktır.
İhtiyaç duyulan doğal gazın yüksek ölçüde temin edilmesi nedeniyle,enerji santralleri yüksek derecede gerekçe gösterir. Bu nedenle, büyük ölçekli kombine çevrim enerji santralı projesi, Çinli yatırımcıların tarafından kurulmaktadır. Maku Serbest Bölgesi, ucuz enerji kaynakları, işçilerin yüksek sayıda ve düşük maliyetde olması, 20 yıllık vergi muafiyeti ve hammadde ve makine ithalatı için gümrük vergisinden muaf tutulması nedeniyle sanayiye yatırım yapmak için mükemmel bir yerdir.

Sanayi Müdürlüğü Hizmetleri

 • Bölgede endüstriel yatırım düzeyi yükselmesi için planlama ve politika uygulama
 • Endüstriel parklar ile ilgili işlemlri planlaması koordinasyonu ve kontrolu
 • Sınai kuruluş ruhsatnamesi ve operasyon lısansı vermek
 • Endüstriel tasarımların kabulü ve değerlendirmesi ile ilgili işlemlri planlaması koordinasyonu ve kontrolu
 • Üreticiler ve endüstriel yatırımcılar için danışmanlık

Bölgedeki Endüstri Parkları

Maku Endüstri Parkı

Maku endüstri parkı Maku – Bazergan caddesinin 6. Km'sinde 33.8 hektarlık bir alanda kurumuş oluptur ki bun alanın 21.5 hektarı sınai, 12 hektarı gayri sınai ve 0.3 hektarı hizmet alnıdır. Yaklaşık kaş parça dışında arsaların tamaı atanmıştır. Bu parkda 30 birim metal, gayri metal, selüloz, gıda ve kimyasal sanayilerinde aktiftirler..

 • Hava Alanından Mesafe : 65 KM
 • İhracat Terminalından (Türkiye Sınır Kapısından) Mesafe : 10KM

Şot Endüsrti Parkı

Şot endüstri parkı Şot ilçesinin kuzeyinde Maku – Bazergan caddesinin 12. Km'sinin doğu tarafındadır. Bu park 901677 m2 bir alandır ki 2 siteden oluşmaktadır ve 665796 m2'si doğu site'de ve 235880 m2'si batı site'dedir.

 • Hava Alanından Mesafe : 7 KM
 • İhracat Terminalından (Türkiye Sınır Kapısından) Mesafe : 63 KM

Hafif Sanayi Endüstri Parkı

Bazergan – Maku çevre yolunda olan 550 Hektarlık bir alan'da tasarlanmıştır ki ilk aşamada 130 Hektarı hazırlanıp ve kullanılacaktır ve hali hazirde 37 Hektarı verilmektedir.

 • Hava Alanından Mesafe : 54 KM
 • İhracat Terminalından (Türkiye Sınır Kapısından) Mesafe : 17 KM

Ağır Sanayi ve Taş Endüstri Parkı

Bü endüstri parkı Bölcek üç yolu ve Maku – Şot caddesinin 10. KM'sinde kurulmuştur. Madeni ürünler, Dekoratif taşlar ve Ağır sanayi fabrikları kurulması için 500 hektarlık bir alanda tasarlanmıştır.

 • Hava Alanından Mesafe : 28 KM
 • İhracat Terminalından (Türkiye Sınır Kapısından) Mesafe : 42 KM