Tarım

Ziraat ve Bahçecilik

Maku ilçesinde üretilen tarım ürünleri, Tahıl, Hububat, Pamuk, Kastor, Susam, Sebze, Elma, Üzüm, Armut, Ceviz ve Badem'dir. Bölgenin arazisi yaklaşık 193100 Hektar'dır ve bu alanın %3.4'ü (8282 Hektar) tarım arazisidir ki bu arazinin 6098 Hektarı sulu arazi ve 2184 Hektarı kuru arazidir.
Maku SB'nin ziraat ve bahçecilik potansiyelleri aşağıda sıralanmıştır:

Ziraat
 • Şeker pancarı yetiştirme arazisinin genişletilmesi ve çiftçilerin gelirlerinin artması ve Urmiye gölünün krzini çözmesine yardım etmek
 • Patates gibi yüksek gelirli ürünlrin yetiştirmesi
 • Dağ eteğindeki tepelerde arazilerde behçeciliği genişletmek
 • Modern teknoloji ile donatılmış şirketleri kurmakta yatırım yapmak ve bölgede mekanizasyon katsayısını yükseltmek
 • Meyve soğutucu seraların geliştirmesinde yatırım yapmak
 • Tıbbi otlar yetiştirmesinde yatırım yapmak
 • Milli arazilerde ağaç dikme ve ormancılık alanında yatırım yapmak
 • Bölgede daimi nehirlrin olmasına göre ve aynı zamanda Aras'dan su hakkını götürmek ve Boralan, Zeydon, Gerecalo ve Gan içen gibi geniş arazileri yeniden canlandırılması için yatırım yapmak
 • Sukemeri'leri onarım ve restorasyonu için kredi vermek
Bahçecilik
 • Basınçlı sulamayı genişletmek için çabalar
 • Derin kuyuların elektririklenmesi için yatırım
 • Modern kreşler inşa etmek için yatırım
 • Verimli milli arazı ataması yoluyla tarım ticareti şirketleri ve firmaları kurmak
 • Üretilen ürünleri komşu ülkelere ihrac etmek için ilgili izinleri vermesini kolaylaştırmak
 • Organik ürünleri üreten birimlerde yatırım yapmak
 • Modifiye edilmiş tohumların üretiminde yatırım yapmak
 • Alternat endüstiler fabrikaların kurmasında yatırım yapmak
 • Tarım Makineleri onarım ve satış sonrası servis atölyesi yapmasında yatırım yapmak
Hayvancılık

Mevcut bilgilere göre ilin aktif ahırlarında yaklaşık 74274 baş inek ve buzağı vardır ki bu sayıdan 1130 baş Poldeşt ilçesinde, 1440 baş Şot ilçesinde, 1890 baş Maku ilçesindedir. Maku koyunu İranın orta siklet ve beyaz yun cinsindendir ki soğuk iklimlerde dayanıklıdır. Maku koyunu Batı Azerbaycan'ın sayı açısından en çok sayılı cinsdir ve yaklaşık 5.2 milyon sıyıda olmaktadır. Bu cinsden Türkiye ve Azerbaycanda görünmektedir ve Akkaraman adıyla tanınmaktadır. Bu cinsin benzersiz özellikleri kalın ve beyaz yuna sahip olmasıdır ki halı ve kilim sanayisinde çok istenen bir tip yundur. Hali hazirde bu cins koyunun yem ve ağırığı üzerinde işlenmiştir. Yumurta tavuğun beslemesi sadece Şot ilçesinde 15000 kapasitesinde yapılmaktadır. Ayrıca Maku ilçesinde 9 birimde 5.12 bin, Poldeşt ilçesinde 16 birimde 270 bin ve Şot ilçesinde 2 birimde 3.36 bin et tavuğu beslenmektedir. Hayvancılık sektöründe yatırım fırsatları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Meraları korumak ve hayvancılık mera dengeleme amacıyla kapalı yerlerde besleme veya çiflik sahiplerinin gelirleri artması için yatırım yapmak
 • Bölgenin su durumuna bakıldığında balıkçılığın geliştirmesi makul ve bu alanda yatırım yapmak iktisadidir
 • Komşu ülkeler ve yurt dışına hayvancılık, tarım, kümes hayvanları ve balarısı ürünleri ihracatın genişlenmesi için imkan sağlaması
Balıkcılık

Maku dört ana nehirle, Aras, Geresu , Zengmar çayı ve Sarısu, hepsi tatlı su olarak, ceşitli su hayvanlarını içermektedir ve
büyük potansiyele sahiptir.
Hali hazirde nadir balıklar Maku nehirlerinde bulunmaktadırlar ve söz konusu nehirlerin büy potansiyeli balıkçılık ve bu sektörde çalışma
üzerinde yatırım yapmağa imkan sağlamaktadır.
Üstelik maku bölgesinde çoklu göletler olması nedeniyle su hayvanları beslemek mümkündür. Poldeşt Maku bölgesinin yerli balıklar beslemesinde önemli bir nakta sayılır.
Yıllık olarak 60 ton Istakoz dünya piyasalarına ihrac edilmektedir.