Ticaret

Maku Endüstri ve Ticaret SB'nin Jeostratejik Ticari Konumu

Maku SB'nin bulunduğu nokta Avrupa ve orta Asya pazarlarına bağlantısı olması nedeniyle mal tranzit geçiş ve mal taşımacılığında olağanüstü bir durumdadır. Bu bölge kuzey ve doğu tarafından Nahçıvan ve batı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne sınırlanmıştır. Bu durum Avrupa ve orta Asya ülkelerin mallarının tranzit geçişi için, bölgeyi bir karayol ulaşımı olarak önermiştir.
Kuzey – Güney koridorunun geçiti ve Asya ve Avrupa'nın kavşak noktasıdır ve Kafkazın İran için stratejik taşımacılık önemine sahip olması nedeniyle İranın Rusya ve Avrupa arasında olan ticari ve siyasi ilişkiler ve geliş gidişleri bu noktadandır.
Basra Körfezindeki limanlara bakıldığında, Maku SB'nin ülkenin Akdeniz ve Karadeniz'de olan Mersin ve Trabzon limanlarına yakın mesafesi olması nedeniyle, kara ve deniz yollarıyla Avrupa pazarlarına girmek için etkileyici puandır ki bu bölge doğunun deniz ve batının kara yolu rekabetinde en ekonomik geçit noktası sayılmaktadır.

Hizmetler

  • İktisadi faailiyet izini (20 yıllık vergi muafiyeti) vermek ve uzaltmak ve
  • Ticaret kartı vermek ve uzaltmak
  • Menşe belgesi vermek
  • ihracat ve ithalat izini vermek
  • Yerli ve yabancı tacirler ve girişimciler için danışmanlık