Hakkımızda

Maku SB Hakkında

Maku şehiri ve Bazergan sınırı, İran ve Avrupa arasındaki ticaret kapısı olarak her zaman önem taşımaktadır.
İran ve Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin yaygınlığı ve Avrupa ülkeleriyle yüksek hacimli mal alış-verişler nedeniyle, Bazergan sınırı ülkenin en aktif sınırı olmuştur. Özellikle de Tebriz endüstriyel bölgesi ve Kafkas coğrafyasındaki ülkelere yakınlık gibi hususlarla birlikte 2010'da Maku Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin kuruluş nedenleri arasında gösterilir.
Maku SB, İran'ın Kuzeybatısındadır. Maku, Bazergan, Şot ve Poldeşt ilçelerini bünyesinde bulundurarak, 500.000 hektarlık bir alanda bulunmaktadır. İran'ın yedinci endüstri ve ticaret serbest bölgesi olarak , yüksek ekonomik kapasite ve uygun altyapı tesislerine sahiptir. Özel teşvik kanunlarıca yönetilmesyle birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sağlamaktadır.
Maku SB transkafkasya seramik kültüründe (3250 – 2900 M.Ö.) ve Urartu imparatorluğunda Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan ülkeler ile ortaktır. Bu yüzden Maku SB Türkiye ve Nahcivanla sınırlı olmasıyla birlikte aynı zamanda Ermenistan ve Kafkaz bölgesi ile bitişik sayılır. Aslında Maku SB'si insani sermaye ve İran – İslam yatağında olan 3. Millenium amaçlarına varmak ve sürdürülebilir kalkınmasıyla birlikte:

 • Uluslararası ve bölgesel işbirliklerin genişletilmesi,
 • Küresel İktisatla olan karşılıklı ve akıllıca olan ilişkileri güçlendirmesi,
 • Tranzit ve ticaretin genişletilmesinin itme ve ön gitme faktörü olması,
 • Mal ithalatı sipariş kaydı yapmak
 • Petrol dışı ihracatın ve Asya – Avrupa reeksport yörüngesinin dinamik olgusu olması,
 • Dört mevsimli olmasına bağlı olan turizm faaliyetleri, için odaklanma noktası sayılmaktadır.

Maku SB Müdürlüğünün Gelecekteki Planları ve Perpektivi

Ticaret ve Tranzit Alanı

 • Ülkenin batı tarafında malların ihracatı ve tranzit konusunda en yüksek noktaya varmak
 • Maku SB'ni Asya – Avrupa tranzit yolunda malların çekim ve dağıtım merkezine dönü
 • Serbest bölgeler hizmetlerine dayanarak modern ticari merkezi oluşturmak
 • Ülkenin ihraç malların katma değerini artmak
 • Ülkenin SB'ler arasında tranzit ve depolama alanında yatırım çekme konusunda ilk sıralara varmak

Sanayi Alanı

 • Yüksek katma değerli malların ihracatı için doğu ve batı Azerbaycan illerin sanayi sürecini tamamlaması
 • Maku SB'nin gıda mallarda temel ihracatçılarından birisi etmeğe dönüş
 • Maku SB'ni Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Irak ülkelerin pazarlarının ihtiyaçlarını temin eden bir bölgeye dönüş
 • Komşu ülkelere ihracat yapmaya odaklanmak yoluyla Maku endüstriyel bölge oluşumunu sağlamak

Turizm alanı

 • Maku SB'ni ülkenin batı tarafının en büyük alış veriş turizm merkezi olmasına dönüş
 • Ekoturizm merkezi kurmak
 • Kış Oyunları merkezi kurmak
 • Turistler için emniyet, tesisler, temel ihtiyaçlar ve gerekli altyapıların temin etmesi

Tarım alanı

 • Hayvancılık ürünleri ihracatın merkezi etmek
 • Balıkçılıkla ilgili sanayinin donatılması ve geliştirmesi

Yükseköğretim ve hizmetler alanı

 • Bölgeyi uluslararası yükseköğretim
 • merkezlerinden birisi etmek
 • Lojistik ve hizmet faaliyetlerini geliştirmek
 • Komşu ülkelerin hizmet sektöründeki yüksek
 • standartlarıyla rekabet etmek
Maku SB Müdüdrlüğü Hakkında

Maku SB bağımsız tüzel kişiliğe sahip ve sermayesinin %100'ü devlete ait olan bir müdürlük tarafından yönetilmektedir.
Bu müdürlük ve ona bağlı olan şirketler genel şartlar ve koşullardan istisnadır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin endüstri ve ticaret bölgelerini yönetme kanununa göre yönetilmektedir ve ilgili iç tüzüklerde beklenmeyen durumlar,
ticaret kanununa bağlıdır. Maku SB 3 ila 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.
Yönetim kurulu, bakanlar kurulu tarafından seçilip ve genel müdür, yönetim kurulu içinden
seçilmiş ve bölgenin iktisadi ve altyapı işlerinin baş yöneticisidir.

Maku SB Müdürlüğünün Görevi
 • Altyapı işlerin hızlanması
 • Bölgenin iktisadi kalkınma ve gelişmesine zemin hazırlamak ve kamu gelirlerin özel sektörde yatırımı, teşvik yoluyla yükseltmek
 • İş ve mal piyasasının düzenlemesi ve sağlıklı iş imkanları yaratmak
 • Küresel ve bölgesel piyasalara aktif katılım
 • Endüstri malların üretimi ve ihracatı ve kamu hizmetlerin vermesi
 • Bölgede yerli ve yabancı üniversiteler ve araştırma ve bilim merkezlerin kurulması