Ekonomik Şirket ve Kuruluş Tescili

Yabancı Uyruklu Şirket ve Ekonomik Kuruluş Tescili

Sanayi Yerleşkelerinde Yatırım

Sanayi Yerleşkesi Dışında Yatırım (Hazine ve Özel Arazi)

Ticaret Ruhsatı

Kapsamlı Ticaret Portalı (Ticaret Kartı ve İstatistik Kayıt Talebi)

  • Ticaret Kartı İşlemleri Klavuz Dosya İndir

Serbest Bölge’ye Mal İthalı Gümrük Sipariş Kaydı

Diğer Gümrük Rejimleri

Serbest Bölgeye Malların İthalı

İşbu sitenin tüm hakları, Maku Serbest Bölgesine aittir.

Giriş

Port Seçimi