پیگیری و رسیدگی مشکلات مربوط به خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو
پیگیری و رسیدگی مشکلات مربوط به خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو

جلسه مشترک هماهنگی تسریع در امور و پیگیری مشکلات خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو با حضور معاونت اقتصادی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، مدیرکل توسعه تجارت، مدیر حقوقی سازمان منطقه آزاد ماکو و فرماندهی راهنمایی و رانندگی برگزار شد، مشکلات و مسائل مربوط به خودروهای پلاک منطقه آزاد بررسی و پیگیری شد.

بیشتر 98/10/02

مشاور مدیرعامل و مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد
مشاور مدیرعامل و مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در حکمی محمدعلی رحیمی را به عنوان مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب کرد.

بیشتر 98/09/24