سازمان منطقه آزاد ماکو

نسخه آزمایشی

دسته بندی ها

دسته بندی ها

عملیات روانی رسانه های دشمن

از نگاه یه عده به صف کردن کودکان برای یه کار فرهنگی
زیبا جرم محسوب میشه اما جنازه کودکان را کف خیابون
به صف کنی جرم نیست!
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

قدرت رسانه ها در نمایش واقعیت ها

قدرت رسانه اینجاست که هر چیزی را که بخواهد پنهان میکند
فکر میکنید این مراسم اگر در ایران بود چه بلایی بر سرمان می آوردند؟
مراسم تبرک به خر در رژیم صهیونیستی

ورود