سازمان منطقه آزاد ماکو

نسخه آزمایشی

دسته بندی ها

دسته بندی ها

بهترین-ذکر-در-گرفتاریها

بهترین ذکر در گرفتاری ها

در شداید و گرفتاریها، بهترین ذکر این
است که از پیامبر(ص) به ما رسیده:

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ
لا مَلْجَأَ و لا مَنجْا مِن اللّه ِ إلاّ إلَیهِ

ورود