هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ بنا به پیشنهاد شماره ۸۹۲/۱۰/۵۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ((ب)) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو را تصویب نمود…

کلیه تغییرات + (دانلود فایل)

تاریخموضوعملاحظاتاستناد قانونیلینک متنلینک فایل
۱۳۸۹/۱۰/۰۵مصوبه هیات وزیران قراردادها
۱۳۸۹/۱۰/۲۰نظر مجمع مشورتی حقوقی قراردادها
۱۳۸۹/۱۱/۲۰نظر شورای نگهبان (مغایرت)مرحله یکماصل ۸۵ قراردادها
۱۳۸۹/۱۲/۱۵مصوبه هیات وزیران (اصلاحی) قراردادها
۱۳۹۰/۰۶/۱۹جدول تطبیقی قراردادها
۱۳۹۰/۰۶/۲۲نظر مجمع مشورتی حقوقی قراردادها
۱۳۹۰/۰۷/۰۳نظر شورای نگهبان (مغایرت)مرحله دوماصل ۸۵ قراردادها
۱۳۹۰/۰۷/۱۰مصوبه هیات وزیران (اصلاحی) قراردادها
۱۳۹۰/۰۷/۲۴جدول تطبیقی قراردادها
۱۳۹۰/۰۷/۲۶نظر مجمع مشورتی حقوقی قراردادها
۱۳۹۰/۰۷/۲۷نظر شورای نگهبان (تایید)مرحله سوم قراردادها
۱۳۹۰/۰۹/۰۱متن نهایی اساسنامه قراردادها
---نظرات استدلالی شورای نگهبان قراردادها
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادها

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود