تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو

درگاه شفافیت /

نوع:

مناقصه

شرکت / سازمان:

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

نوع معامله:

مزایده عمومی

تاریخ بازگشایی پاکات:

۱۴۰۱/۰۴/۲۹

تاریخ انقضاء:

تاریخ ارسال مدارک:

۱۴۰۱/۰۴/۱۵

روزنامه های درج آگهی:

وضعیت:

انتشار

اسامی برندگان:

توضیحات:

تجدید  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳/۵ کیلومتر

سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر داردتجدید فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳/۵ کیلومتربه شماره (سیستمی۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۸ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:۱۴۰۱/۰۴/۰۹
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱/۰۴/۱۵
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام:۱۴۰۱/۰۴/۲۹

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

۳۱۰۰-۰۴۴داخلی ۲۸۵ آقای مهندس باقری

 

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود