آخرین مزایده ها

فراخوان مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره ۲۴ باب مغازه در بازار بزرگ منطقه آزاد ماکو

شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه ماکو(ســهامی خاص) در نظــر دارد تعداد ۲۴ بــاب مغــازه در بازار بزرگ منطقه آزاد ماکو را بصورت یکجا و با شــرایط ذیل از طریق مزایده به شــماره ۵۰۰۰۰۹۵۵۳۳۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت اجاره واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها و عقد قرارداد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:  تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰

مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ساعت ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین شرکت در مزایده طبق (اسناد مندرج در سامانه) می باشد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شرکت توسعه و سرمایه گذاری ماکو – جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴۲۵۳۲۶۲-۰۴۴، آقای احمدزاده تماس حاصل فرمایٔید.

تجدید فراخوان مزایده عمومی بهره برداری بصورت اجاره از غرفه های مجموعه تاریخی قلعه قابان

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکودر نظر دارد « بهره برداری بصورت اجاره از غرفه های مجموعه تاریخی قلعه قابان »را با شرایط ذیل از طریق مزایده به شماره ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها و عقد قرارداد  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۰۸:۰۰
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱:/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸  ساعت ۱۴:۰۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

تضمین شرکت در مزایده طبق (اسناد مندرج در سامانه) می باشد

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۱۰۰ -۰۴۴داخلی۴۳۱ آقای عبداله زاده و داخلی ۲۸۵ آقای باقری تماس حاصل فرمائید.

 

تجدیدآگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات واگذاری زمین برای احداث و بهره برداری مجموعه رستوران و سالن غذاخوری در شهرک صنایع سبک

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار:  ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۰۸:۰۰                       

  مهلت دریافت اسناد مزایده ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰

 مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازگشایی:۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰                                              

تاریخ اعلام به برنده: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ساعت ۱۰:۰۰

واگذاری یک قطعه زمین واقع در پهنه خدمات رفاهی ناحیه صنایع سبک واقع در کمربندی ماکو-بازرگان، پلاک روستای گرگوش به مساحت ۳۰۹٫۹۵ متر مربع جهت احداث و بهره برداری مجموعه رستوران و سالن غذاخوری

 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر” موجود است.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :  سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو۳۱۰۰-۰۴۴داخلی ۲۸۵ آقای باقری – داخلی ۴۳۶ خانم قاسم زاده

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود