آخرین مناقصه ها

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو

تجدید  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳/۵ کیلومتر

سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر داردتجدید فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳/۵ کیلومتربه شماره (سیستمی۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۸ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

 • تاریخ انتشار فراخوان:۱۴۰۱/۰۴/۰۹
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱/۰۴/۱۵
 • مهلت ارسال پاسخ استعلام:۱۴۰۱/۰۴/۲۹

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

۳۱۰۰-۰۴۴داخلی ۲۸۵ آقای مهندس باقری

 

آگهی فراخوان شرکت های تخلیه و بارگیری

تخلیه و بارگیری اصولی و استاندارد از عوامل تاثیرگذار در صنعت لجستیک بوده و نقش تعیین کننده ای در آرامش تجار و بازرگانان دارد. لذا شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به منظور ساماندهی کارگران زحمتکش فعال در مرکز لجستیک شماره یک بازرگان (پایانه صادراتی) و آرامش خیال فعالین اقتصادی و صاحبان کالا، افزایش امنیت و تسهیل امور قصد دارد خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری دستی کالاها را به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید تا کارگران فعال در زمینه تخلیه و بارگیری تحت نظر شرکت های مذکور فعالیت نمایند.

لذا از شرکت های علاقه مند و مرتبط حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ دعوت می شود ، درخواست خودرا به همراه مدارک ذیل به دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو به آدرس : آذربایجان غربی- ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، پارک امام خمینی (ره)، ساختمان اداری نمایشگاه بین المللی، یا به آدرس ایمیل  شرکت ارسال نمایند. Makuiad@iran.ir

حداقل سه شرکت برای این منظور انتخاب و در محل مرکز لجستیک فعالیت خواهند نمود. این شرکت در رد یا قبول همه پیشنهادات مختار می باشد و ارسال یا تحویل مدارک هیچ حقی برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی کند. هزینه های مربوط به آگهی های فراخوان بر عهده پذیرفته شدگان می باشد.

 • درخواست کتبی
 • مدارک ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
 • کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل شرکت
 • سوابق کاری مرتبط
 • کپی مجوزهای مرتبط

شماره تلفن جهت پاسخگویی ۰۴۴۳۴۲۵۳۲۶۲

آگهی مناقصه پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو

     آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳.۵ کیلومتر سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳.۵ کیلومتربه شماره (سیستمی۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۵ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی:
 • تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱/۰۳/۱۲
 • مهلت ارسال پاسخ استعلام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ۳۱۰۰-۰۴۴ داخلی ۲۸۵ آقای مهندس باقری

مشاهده کلیه مناقصه ها

سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۵
سال ۱۳۹۶
سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۹
سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۱
سال ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۳
سال ۱۴۰۴
 • ..
 • ..
 • ..
 • ..

مشاهده کلیه مناقصه ها

سال ۱۴۰۴
 • ..
 • ..
 • ..
 • ..

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود