فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از غرفه های مجموعه تاریخی قلعه قابان

درگاه شفافیت /

نوع:

مزایده

شرکت / سازمان:

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

نوع معامله:

مزایده عمومی

تاریخ بازگشایی پاکات:

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

تاریخ انقضاء:

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

تاریخ ارسال مدارک:

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

روزنامه های درج آگهی:

کار و کارگر

وضعیت:

انتشار

اسامی برندگان:

توضیحات:

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکودر نظر دارد « بهره برداری بصورت اجاره از غرفه های مجموعه تاریخی قلعه قابان »را با شرایط ذیل از طریق مزایده به شماره ۵۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  واگذار نماید: کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها و عقد قرارداد  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی:
  • تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۰۸:۰۰
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ساعت ۱۴:۰۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین شرکت در مزایده طبق (اسناد مندرج در سامانه) می باشد اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۱۰۰ -۰۴۴داخلی۴۳۱ آقای عبداله زاده و داخلی ۲۸۵ آقای باقری تماس حاصل فرمائید.  

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود