آگهی مناقصه پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو

درگاه شفافیت /

نوع:

مناقصه

شرکت / سازمان:

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

نوع معامله:

مزایده عمومی

تاریخ بازگشایی پاکات:

۱۴۰۱/۰۳/۱۲

تاریخ انقضاء:

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

تاریخ ارسال مدارک:

۱۴۰۱/۰۳/۱۲

روزنامه های درج آگهی:

اسکناس - استانی آبشار

وضعیت:

در حال بررسی

اسامی برندگان:

توضیحات:

     آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳.۵ کیلومتر سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳.۵ کیلومتربه شماره (سیستمی۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۵ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی:
  • تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱/۰۳/۱۲
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ۳۱۰۰-۰۴۴ داخلی ۲۸۵ آقای مهندس باقری

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود