سازمان منطقه آزاد ماکو به منظور شفافیت نظام مند، تقویت قانون مندی، تحکیم بنیان های حقوق شهروندی و احترام به حق مسلم شهروندان جهت اطلاع از عملکرد این سازمان کلیه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات واگذاری زمین به سرمایه گذاران، مشارکت و خرید خدمات از پیمانکاران و مهندسین مشاور و … را در سایت رسمی سازمان در معرض دید و نظارت مردم عزیز قرار می دهد. بدون تردید این شفافیت گام مهمی در مسیر ارتقاء سلامت اداری و پاسخگوئی خواهد بود.

سازمان منطقه آزاد ماکو به منظور شفافیت نظام مند، تقویت قانون مندی، تحکیم بنیان های حقوق شهروندی و احترام به حق مسلم شهروندان جهت اطلاع از عملکرد این سازمان کلیه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات واگذاری زمین به سرمایه گذاران، مشارکت و خرید خدمات از پیمانکاران و مهندسین مشاور و … را در سایت رسمی سازمان در معرض دید و نظارت مردم عزیز قرار می دهد. بدون تردید این شفافیت گام مهمی در مسیر ارتقاء سلامت اداری و پاسخگوئی خواهد بود.

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۳

ورود