Bölge’de İş ve Meslek Kolları

Lojistik ve Taşımacılık

Dünya’daki yöntemler ve Jeostratejik Gelişmelere göre, Lojistik, önümüzdeki yıllarda, ülkenin önemli Kalkınma ve Ekonomik Gelişim eksenine dönüşme potansiyeline sahiptir ve bu arada, Serbest Bölgeler işbu alanda kilit oyuncu göreviyle ileri bir konumdadırlar. Maku Serbest Bölgesi Stratejik-Yapısal (Kapsamlı) Araştırma Planında ise, “Lojistik” Maku Serbest Bölgesi’nin İlerletici güç çekirdeği ve Ana İş- Meslek kolu olarak belirlenmiştir ve Ekonomik Araştırma’ların sonucuna göre, işbu planın ufkunda, Bölge İçi Brüt Üretiminde en büyük paya (30%’den fazla) sahiptir. Bazargan Sınır Kapısı, ülkenin en önemli kara sınır kapısı olması ve Avrupayla ilişkide Anageçit görevinde olması ve çeşitli Lojistik Merkezlerinin bölgede yüksek transit kapasitesinde çalışmaları, yaklaşık 700 dahili ve uluslararası taşımacılık şirketlerinin çalışır olması, günlük 1000 kamyonun geçiş yaptığı, günlük yüzlerce tonluk malın gümrükte boşaltılıp yüklenmesi, 2000’den fazla sayıda taşıma aracının bulunması ve 6000 kişinin taşımacılık ve lojistik alanda çalışması ve Çin’den Avrupaya uzanan kara transit koridorunun üzerinde bulunması ve tüm bunlara ek olarak; İran-Türkiye arası (Tebriz-Kars) demiryolu projesinin kurulum aşamasında olması, Maku Serbest Bölgesi’nden geçişi, Uluslararası Lojistik Yerleşkesinin tasarlanması, Akıllı Uluslararası Tır Parkları ve Terminallerin yapımı, Gümrük ve Bazargan Hinterlant alanı Düzenleme Planı vb. plan ve tasarılar, Maku Serbest Bölgesi için Lojistik bölümünün yönlendirilmesi ve gelişimini, ana ve kilit görevlerden biri durumuna getirmiştir.

Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri

Maku Ticari- Sinai Serbest Bölgesi; yüksek iktisadi olanaklara sahip olmasının yanısıra, hep yemyeşil doğası ve yüksek ziraat potansiyeline  de sahip olmasıyla tanınır. Uygun hava koşullarına sahip olması, soğuk kışı ve ılımlı yazıyla, dokunulmamış doğası, zengin bitki örtüsüyle, önemli geleneksel tıp bitkilerinin yeşerdiği bölge, 6 adet sulu ve daim akan ırmaklarıyla, 7 adet barajın inşa edilip etüdü yapıldığı; Çeşme Sorayya gibi çeşitli çeşmeler; 8800 Hektar alanıyla Zangane Ovası gibi tarıma elverişli arazi ve diğer elverişli ovalar; Gıda Üretimi ve diğer çeşitli Fabrikalar için kapasitesi olan bölgesiyle, Öylebir kompleks alan oluşturmuş ki bu Bölgeyi Tarım için yüksek potansiyele sahip Bölge’lerden biri olarak tanıtmak mümkündür.

Bölgenin tüm arazisini ele alırsak, 94000 Hektarı tarıma elverişlidir; yüzde 53’ü sulak arazi ve yüzde 47’si yağmurla beslenen arazidir. Arazilerin büyük payı yerel toplumun elindedir.

Bölgede üretilen tarım ürünlerinden; Tahılgiller, Baklagiller, Pamuk, Hint Yağı Bitkisi (Kene Otu) ve Susam, Elma, Üzüm, Armut, Ceviz ve Bademi saymak mümkün.

2020-2021 Tarım yılında, Tarım Ürğnlerinin Üretim Miktarı 203 Ton’dan fazla olup, Bahçe Ürünleri ise 11 bin Ton’u aşmıştır. Hayvansal Üretim ise 27 bin Ton ve Balık’la su Ürünleri’yse 4 bin Ton ve Bal Üretimi 382 Ton’a ulaşmış.

Bölgede Ortalama yağış miktarı yıllık 230 ila 250 mm olup, Yüzey Su Kaynakları, genellikle İran-Türkiye sınır dağlarından kaynaklanan 6 Irmak’tan elde edilir.

Maku Serbest Bölgesi’nde; 12 adet inşa edilmiş, inşa aşamasında olan ve etüt aşamasında olan baraj mevcuttur ve bu sayıdan 9 Baraj Üretimdedir.

Endüstri

Sanayi Bölgeleri Yerleşkesi için öngörülmüş olan alan toplamı; 6 Bölge Milkiyeti ile, 2 Bölge Kurum kontrölünde ve 4 Bölge Sanayi Yerleşkeleri Şti. Kontrölünde olmak üzere ve Maku Serbest Bölgesi alanı dahilinde 582 Hektar olmakta; Bu alandan; 69 Hektar kesin teslim edilmiştir ve 123 Hektarlık alan ise teslim edilmeye hazır durumda. Bu Bölge’de 122 Sınaii ve Madeni birim çalışır durumdadır ve bunlardan 68 birim Sanayi Bölgelerinde yer almıştır. Çalışır durumdaki endüstriyel birimlerden 47%’si Metal olan ve Olmayan Madeni Maddeler Alanında, 16%’si Kimiyasal Ürünler, 15% Gıda ve İlaç Sanayii, 10% Tekstil ve 12%’si Sellüloz, Elektrik ve Elektronik Alanında çalışmaktadırlar. İşbu çalışır sayıdan; 41 birim Çok Küçük Sanayii, 54 birim Küçük Sanayii, 8 birim Orta Boy ve 4 birim ise Büyük Sanayii kategorisinde yer almaktadır.

Şu an bilumum İdari İş ve İşlemler; Çeşitli Ruhsatların verilmesi, Üretim Projeleri için Arazi Tahsisi, Müdürlüğümüz vasıtasıyla ve minimüm bürukratik prosedürle gerçekleşmektedir. Halıhazırda 500’den fazla Endüstriyel Yatırım Ruhsatı (Tesis Ruhsatı) ve 199 Endüstriyel Kullanım Ruhsatı (Kullanım Ruhsatı) çeşitli alanlarda verilmiştir. Sanayii yönünden bakışaçısı, Üretim Firmalarının İhracatçı çalışmalar yapması ve İç gereksinimi karşılayarak İthalat Talebini azaltmak yönündedir.

Maden ve Madencilik Sanayii

Maku Serbest Bölgesi; Alan ölçüsü bakımından ve özel Jeolojik koşullar ve Cevherleşme açısından Maden Yaratımı konusunda, Ülkenin en büyük ve kendine özgü Serbest Bölgesi sayılıp, Ülke’de çeşitlilik gösteren ve yukarı kapasiteli Madenler bulunduran yegane Serbest Bölgedir. Bölge’nin Madenleri ve Potansiyeli ise; Çeşitli Süs ve Dış Cephe Taşları (Traverten ve Mermerit), Manyezit, Silis, Bakır, Demir, Bazalt ve İnşaat Malzemeleri (Alçı, Kireç, Ponza Taşı, Kum ve Çakıl) olup, Madenlerin çeşitliliği ve çokluğu, Bölgenin bu konuda canlılığına neden olmakla birlikte, gelecek için Maden ve Madencilik alanında aydınlık ve umutvericidir.

Maku Bölgesi ülkenin yüksek kapasiteli Madenlere sahip tek Bölgesidir. Şimdilik 15 adet faal madencilik birimi bölgede çalışır durumdadır. Bu bölgenin ağırlıklı madenleri İnşaat ve Cephe Taşlarıdır. Bunlara ek olarak Metal Madenleri; Bakır (Kara Tepe ve Kara Ağaç Bakırı), Demir ve Metal olmayan; Silis (İlan Gare ve İsa Han) ve Menyezit; Aynı Zamanda Madeni Maddelerden Malon Taşı, Sanayi Bazaltı, Kum ve Çakıl, Kireç, Alçı’da potansiyeli yüksek  ve bölgenin faal madenlerindendir.

Madencilik iş ve işlemleri 2015 yılından Maku Serbest Bölge Kurumu sorumluluğuna verilmiş ve bu sürede, işbilir uzmanlardan yararlanılarak, Bölge Madencilik çalışmalarında gözalıcı ilerlemeler gerçekleşmiştir. Çeşitli ve çok sayıda Süs Taşları Madenleri, Bakır’la Demir gibi Metal Rezerveleri, Kireç Taşı, Menyezit, Silis (Kuvartzit) ve Fosfat izleri, Boksit, Kobalt, Kurşun, Çinko ve Kadmiyum gibi Metal olmayan Madenlerin varlığıyla yukarıda anlatılan koşullar gerçekleşirse bölge Madencilik çalışmalarında inanılmaz ve gözalıcı ilerlemler oluşacaktır.

Turizm

Maku Serbest Bölgesi, Coğrafyası ve Tarihiyle, sanki kaybolmuş ve yaradılışın güzelliğiyle haşmetini bağrında saklamış olan bir bölgedir. Bu Bölge doğa ve tarihin hayret verici yurdudur. Maku Serbest Bölgesi; 500 bin Hektar alana sahip ve Maku, Şot ve Poldaşt İlçelerini kapsar ve genişliği bakımından İran’ın en büyük Serbest Bölgesi ve Dünya’da ise Çin’de Şanghay’dan sonra 2. Bölgedir. Bu bölge tek başına ülke genelindeki serbest bölgelerin toplam alanının % 80’nını kapsamakta olup; Türkiye Cumhuriyeti ile 130 km ve Azerbaycan Cumhuriyeti (Nahcivan) ile 140 km ortak sınıra sahip olarak ülkenin en gani Serbest Bölgelerinden sayılıp, Kuzey- Güney ve Doğu- Batı Transit Koridorunun 120 km’sine yakın bir bölümü buradan geçmektedir.

Geniş verimli ovalar, yemyeşil otlaklar, dağlık görüş alanına ve heybetli taştan duvarlar, sıcak su kaynakları, daimi ve mevsimsel nehirler, sihirleyici doğasıyla çeşitli göller, genişçe ağızlarını açmış mağaralar, cennetlik çeşmeler, kaleler, saraylar, imaretler ve sınır pazarları hayret uyandırıcı güzellikleriyle, bu bölgeyi en güzel biçimde anlatmaktadırlar.

İşbu bölge Doğal ve İklimsel özellikler, Kadim Medeniyetleri, çoklu Tarihi Çekicilikleriyle, Doğal Güzelliklere sahip olmanın yanısıra; Doğal Bitki Örtüsü, Dokunulmamış doğası, 4 mevsimde değişik hava koşullarıyla, Kadim dönemlerden kalan Tarihi binalar ve mekanlarıyla, Aşiretler ve Göçebelerin El sanatları ve El Dokumalarıyla ve en önemlisi sıcak kanlı ve konuksever insanıyla; ülkenin kuzeybatısında önemli Turistik Gezilerin adresi sayılmakta.

Lojistik ve Taşımacılık

Dünya’daki yöntemler ve Jeostratejik Gelişmelere göre, Lojistik, önümüzdeki yıllarda, ülkenin önemli Kalkınma ve Ekonomik Gelişim eksenine dönüşme potansiyeline sahiptir ve bu arada, Serbest Bölgeler işbu alanda kilit oyuncu göreviyle ileri bir konumdadırlar. Maku Serbest Bölgesi Stratejik-Yapısal (Kapsamlı) Araştırma Planında ise, “Lojistik” Maku Serbest Bölgesi’nin İlerletici güç çekirdeği ve Ana İş- Meslek kolu olarak belirlenmiştir ve Ekonomik Araştırma’ların sonucuna göre, işbu planın ufkunda, Bölge İçi Brüt Üretiminde en büyük paya (30%’den fazla) sahiptir. Bazargan Sınır Kapısı, ülkenin en önemli kara sınır kapısı olması ve Avrupayla ilişkide Anageçit görevinde olması ve çeşitli Lojistik Merkezlerinin bölgede yüksek transit kapasitesinde çalışmaları, yaklaşık 700 dahili ve uluslararası taşımacılık şirketlerinin çalışır olması, günlük 1000 kamyonun geçiş yaptığı, günlük yüzlerce tonluk malın gümrükte boşaltılıp yüklenmesi, 2000’den fazla sayıda taşıma aracının bulunması ve 6000 kişinin taşımacılık ve lojistik alanda çalışması ve Çin’den Avrupaya uzanan kara transit koridorunun üzerinde bulunması ve tüm bunlara ek olarak; İran-Türkiye arası (Tebriz-Kars) demiryolu projesinin kurulum aşamasında olması, Maku Serbest Bölgesi’nden geçişi, Uluslararası Lojistik Yerleşkesinin tasarlanması, Akıllı Uluslararası Tır Parkları ve Terminallerin yapımı, Gümrük ve Bazargan Hinterlant alanı Düzenleme Planı vb. plan ve tasarılar, Maku Serbest Bölgesi için Lojistik bölümünün yönlendirilmesi ve gelişimini, ana ve kilit görevlerden biri durumuna getirmiştir.

Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri

Maku Ticari- Sinai Serbest Bölgesi; yüksek iktisadi olanaklara sahip olmasının yanısıra, hep yemyeşil doğası ve yüksek ziraat potansiyeline  de sahip olmasıyla tanınır. Uygun hava koşullarına sahip olması, soğuk kışı ve ılımlı yazıyla, dokunulmamış doğası, zengin bitki örtüsüyle, önemli geleneksel tıp bitkilerinin yeşerdiği bölge, 6 adet sulu ve daim akan ırmaklarıyla, 7 adet barajın inşa edilip etüdü yapıldığı; Çeşme Sorayya gibi çeşitli çeşmeler; 8800 Hektar alanıyla Zangane Ovası gibi tarıma elverişli arazi ve diğer elverişli ovalar; Gıda Üretimi ve diğer çeşitli Fabrikalar için kapasitesi olan bölgesiyle, Öylebir kompleks alan oluşturmuş ki bu Bölgeyi Tarım için yüksek potansiyele sahip Bölge’lerden biri olarak tanıtmak mümkündür.

Bölgenin tüm arazisini ele alırsak, 94000 Hektarı tarıma elverişlidir; yüzde 53’ü sulak arazi ve yüzde 47’si yağmurla beslenen arazidir. Arazilerin büyük payı yerel toplumun elindedir.

Bölgede üretilen tarım ürünlerinden; Tahılgiller, Baklagiller, Pamuk, Hint Yağı Bitkisi (Kene Otu) ve Susam, Elma, Üzüm, Armut, Ceviz ve Bademi saymak mümkün.

2020-2021 Tarım yılında, Tarım Ürğnlerinin Üretim Miktarı 203 Ton’dan fazla olup, Bahçe Ürünleri ise 11 bin Ton’u aşmıştır. Hayvansal Üretim ise 27 bin Ton ve Balık’la su Ürünleri’yse 4 bin Ton ve Bal Üretimi 382 Ton’a ulaşmış.

Bölgede Ortalama yağış miktarı yıllık 230 ila 250 mm olup, Yüzey Su Kaynakları, genellikle İran-Türkiye sınır dağlarından kaynaklanan 6 Irmak’tan elde edilir.

Maku Serbest Bölgesi’nde; 12 adet inşa edilmiş, inşa aşamasında olan ve etüt aşamasında olan baraj mevcuttur ve bu sayıdan 9 Baraj Üretimdedir.

Endüstri

Sanayi Bölgeleri Yerleşkesi için öngörülmüş olan alan toplamı; 6 Bölge Milkiyeti ile, 2 Bölge Kurum kontrölünde ve 4 Bölge Sanayi Yerleşkeleri Şti. Kontrölünde olmak üzere ve Maku Serbest Bölgesi alanı dahilinde 582 Hektar olmakta; Bu alandan; 69 Hektar kesin teslim edilmiştir ve 123 Hektarlık alan ise teslim edilmeye hazır durumda. Bu Bölge’de 122 Sınaii ve Madeni birim çalışır durumdadır ve bunlardan 68 birim Sanayi Bölgelerinde yer almıştır. Çalışır durumdaki endüstriyel birimlerden 47%’si Metal olan ve Olmayan Madeni Maddeler Alanında, 16%’si Kimiyasal Ürünler, 15% Gıda ve İlaç Sanayii, 10% Tekstil ve 12%’si Sellüloz, Elektrik ve Elektronik Alanında çalışmaktadırlar. İşbu çalışır sayıdan; 41 birim Çok Küçük Sanayii, 54 birim Küçük Sanayii, 8 birim Orta Boy ve 4 birim ise Büyük Sanayii kategorisinde yer almaktadır.

Şu an bilumum İdari İş ve İşlemler; Çeşitli Ruhsatların verilmesi, Üretim Projeleri için Arazi Tahsisi, Müdürlüğümüz vasıtasıyla ve minimüm bürukratik prosedürle gerçekleşmektedir. Halıhazırda 500’den fazla Endüstriyel Yatırım Ruhsatı (Tesis Ruhsatı) ve 199 Endüstriyel Kullanım Ruhsatı (Kullanım Ruhsatı) çeşitli alanlarda verilmiştir. Sanayii yönünden bakışaçısı, Üretim Firmalarının İhracatçı çalışmalar yapması ve İç gereksinimi karşılayarak İthalat Talebini azaltmak yönündedir.

Maden ve Madencilik Sanayii

Maku Serbest Bölgesi; Alan ölçüsü bakımından ve özel Jeolojik koşullar ve Cevherleşme açısından Maden Yaratımı konusunda, Ülkenin en büyük ve kendine özgü Serbest Bölgesi sayılıp, Ülke’de çeşitlilik gösteren ve yukarı kapasiteli Madenler bulunduran yegane Serbest Bölgedir. Bölge’nin Madenleri ve Potansiyeli ise; Çeşitli Süs ve Dış Cephe Taşları (Traverten ve Mermerit), Manyezit, Silis, Bakır, Demir, Bazalt ve İnşaat Malzemeleri (Alçı, Kireç, Ponza Taşı, Kum ve Çakıl) olup, Madenlerin çeşitliliği ve çokluğu, Bölgenin bu konuda canlılığına neden olmakla birlikte, gelecek için Maden ve Madencilik alanında aydınlık ve umutvericidir.

Maku Bölgesi ülkenin yüksek kapasiteli Madenlere sahip tek Bölgesidir. Şimdilik 15 adet faal madencilik birimi bölgede çalışır durumdadır. Bu bölgenin ağırlıklı madenleri İnşaat ve Cephe Taşlarıdır. Bunlara ek olarak Metal Madenleri; Bakır (Kara Tepe ve Kara Ağaç Bakırı), Demir ve Metal olmayan; Silis (İlan Gare ve İsa Han) ve Menyezit; Aynı Zamanda Madeni Maddelerden Malon Taşı, Sanayi Bazaltı, Kum ve Çakıl, Kireç, Alçı’da potansiyeli yüksek  ve bölgenin faal madenlerindendir.

Madencilik iş ve işlemleri 2015 yılından Maku Serbest Bölge Kurumu sorumluluğuna verilmiş ve bu sürede, işbilir uzmanlardan yararlanılarak, Bölge Madencilik çalışmalarında gözalıcı ilerlemeler gerçekleşmiştir. Çeşitli ve çok sayıda Süs Taşları Madenleri, Bakır’la Demir gibi Metal Rezerveleri, Kireç Taşı, Menyezit, Silis (Kuvartzit) ve Fosfat izleri, Boksit, Kobalt, Kurşun, Çinko ve Kadmiyum gibi Metal olmayan Madenlerin varlığıyla yukarıda anlatılan koşullar gerçekleşirse bölge Madencilik çalışmalarında inanılmaz ve gözalıcı ilerlemler oluşacaktır.

Turizm

Maku Serbest Bölgesi, Coğrafyası ve Tarihiyle, sanki kaybolmuş ve yaradılışın güzelliğiyle haşmetini bağrında saklamış olan bir bölgedir. Bu Bölge doğa ve tarihin hayret verici yurdudur. Maku Serbest Bölgesi; 500 bin Hektar alana sahip ve Maku, Şot ve Poldaşt İlçelerini kapsar ve genişliği bakımından İran’ın en büyük Serbest Bölgesi ve Dünya’da ise Çin’de Şanghay’dan sonra 2. Bölgedir. Bu bölge tek başına ülke genelindeki serbest bölgelerin toplam alanının % 80’nını kapsamakta olup; Türkiye Cumhuriyeti ile 130 km ve Azerbaycan Cumhuriyeti (Nahcivan) ile 140 km ortak sınıra sahip olarak ülkenin en gani Serbest Bölgelerinden sayılıp, Kuzey- Güney ve Doğu- Batı Transit Koridorunun 120 km’sine yakın bir bölümü buradan geçmektedir.

Geniş verimli ovalar, yemyeşil otlaklar, dağlık görüş alanına ve heybetli taştan duvarlar, sıcak su kaynakları, daimi ve mevsimsel nehirler, sihirleyici doğasıyla çeşitli göller, genişçe ağızlarını açmış mağaralar, cennetlik çeşmeler, kaleler, saraylar, imaretler ve sınır pazarları hayret uyandırıcı güzellikleriyle, bu bölgeyi en güzel biçimde anlatmaktadırlar.

İşbu bölge Doğal ve İklimsel özellikler, Kadim Medeniyetleri, çoklu Tarihi Çekicilikleriyle, Doğal Güzelliklere sahip olmanın yanısıra; Doğal Bitki Örtüsü, Dokunulmamış doğası, 4 mevsimde değişik hava koşullarıyla, Kadim dönemlerden kalan Tarihi binalar ve mekanlarıyla, Aşiretler ve Göçebelerin El sanatları ve El Dokumalarıyla ve en önemlisi sıcak kanlı ve konuksever insanıyla; ülkenin kuzeybatısında önemli Turistik Gezilerin adresi sayılmakta.

Serbest Bölgelerde Yatırım Yapma ve Ekonomik Faaliyetlerin Üstünlükleri

Yasal Meziyetler

 

 • Katma Değer Yasası üstünlüklerinden yararlanmak
 • Çeşitli ticari çalışmalar için Üretim ve Çalıştırma tarihinden itibaren 20 yıllık Vergi Muafiyeti
 • Üretim Makineleri ve Hammaddelerinin Giriş Hakları üzerinden İthalat Muafiyeti (Gümrük hakları ve Ticari Kar Payı)
 • Üretilenlerin İhracatı ve Bölgeden dışarıya Tekrar yapılan İhracatın, Gümrük Vergilerinden Muafiyeti
 • Serbest ve Özel Ticari Bölgelerin Katma Değer Komisyonunun onayladığı düzeye kadar; Ürünleri ülke içine göndermede  Gümrük Vergilerinden Muaf olma
 • Üretilen malların 100 % ihracatı yapılması koşuluyla; 4. Grup hammadelerin bölgeye ithalatı
 • Yabancı yatırımcılarla, ortaklık yüzdesinde bir sınırlama olmadan ortak yatırım yapma, veya 100% yabancı yatırım imkanı
 • 100% yabancı sermayeyle Şirket Tescil imkanı
 • Yabancı Yatırım Çekme ve Koruma Kanununa istinaden Yabancı Yatırımların Devletce Tam Garanti altına alınması
 • Bankalar, Devlet ve Özel Sigorta firmalarınca, Parasal, Banka ve Sigorta hizmetleri verilecektir
 • Yabancı Yatırımcılara Arazi Kiralama imkanı
 • Yabancı Yatırımcılar için her türlü Ticari Çalışmaların imkanı
 • Yabancı Yatırımcıların girişçıkışta vize almalarına gerek yoktur
 • Kurum’ca Yabancı Uyruklulara Çalışma Ruhsatı verilecektir

Bölge’nin Nisbi ve Kendine Özgü Üstünlükleri

 

 • Avrupa ve Orta Asya pazarlarına bağlandığından; Taşımacılık ve Mal Transiti’nde istisnai bir konuma sahiptir
 • Uluslararası uçuş imkanlarına sahip Havalimanının bulunması
 • Bölgedeki yollardan 60 km’sini Otoban’a çevirme
 • Ülke’nin en büyük kara gümrüğü olan Bazargan Gümrük’ünün Poldaşt Gümrük’ü yanısıra bölgede bulunması
 • Donanımlı Lojistik altyapılara sahip (Ambarlar ve Akıllı TIR Parklar), ayriyeten İthalat ve İhracatı kolaylaştırmak üzere olanakları genişletmeye çalışılıyor
 • Aras Irmak’ının büyük bir kısmının bölgede bulunması ve Aras Barajı’nın ve Kerem Abad gibi diğer barajların da bölgede yer alması
 • Tarımsal çalışmalar (Ziraat, Bahçe, Hayvancılık, Balık Üretimi) için geniş arazinin bulunması
 • İnşaat ve Süsleme amaçlı Traverten Taşları, Bazaltik ve Mermer Taşları ve Metal olmayan Menyezit ve Silis madenlerinin varlığı
 • Birçok Turistik Doğal, Kültürel ve Tarihi çekiciliklerin varlığı ve Turizm olanaklarının Doğa ve Ekoturizm alanında genişletilebilme olanağı (Turizm olanaklarından yararlanmak ve Zor Zor Klisesi, Kara Klise, Bahçe Cug Sarayı, Urartu Kentinin kalıntıları vb. kendine has tarihi eserlerin bulunması)
 • Yabancı Sermaye’yle Elektrik Santralı’nın kullanılır olması
 • Genişletilme aşamasında olan Çimento ve çeşitli inşaat malzemesi fabrikası
 • Enerji kullanan sanayiiye doğalgaz temini adına Doğalgaz Boru Hattı’nın varlığı
 • Özel çalışmalar için Sanayi Bölgeleri (Yerleşkesi) varlığı (Hafif Sanayi, Yarı Ağır Sanayi, Enerji Kullanan)
 • Karayolu Turistlerin Türkiye ve Avrupa yönüne bu bölgeden geçişleri ve bu yolculuklardan yararlanılabilecek iş ve meslekler için alan  yaratılması
 • Faal ve çalışmaya hazır, 50 binden fazla yerel nüfusun varlığı
 • Bölge insanı ve Yatırımcılarına yönelik; Eğitim ve Sağlık Merkezlerinin varlığı ve geliştirme işlemlerinin yürütülmesi
 • Yeni İpek Yolu güzergahlarından biri üzerinde bulunması (OBOR)
 • Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyet’leriyle komşu olması
 • Bölge üzerinden Tebriz Demiryolu’nun Türkiye’ye bağlanma planı
 • Enerji ve su kaynaklarının ulaşılabilir olması ve inşaat malzemesi bolluğu
 • Düşük masraflı işgücü
 • Bölgenin Avrupa Fiber Optik geçidinde bulunması nedeniyle; ICT alanında hizmet oluşturma, iletişim kurma ve genişletme imkanı
 • En düşük masraf ve uygun koşullarla, Yatırıma yönelik arsa tahsisi

Serbest Bölgelerde Yer alan Üretim Birimleri için Katma Değer Belirleme Komisyonunun Anlam ve Üstünlükleri

1 – Hammade İthalatı

1-1 – İthalat Vergisi:

Serbest Bölgelerde Rüsum Vergilerin Alınma Yöntemliği 8-1. Bendine göre; Hammade ve makinelerin ithalat vergisi sıfır ile % 10 CIF değeri üzerinden ölçülür ve Kurum Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir; Üstelik Maku Serbest Bölgesinde Üreticiyi Koruma adına, “sıfır” (Gümrük Vergilerinden Muaf) olarak değerlendirilir. (İlk Önemli Meziyet)

2-1 Hammade İthalatı Gümrük Sipariş Kaydı:

Serbest Bölgeler Yönetimi Kanunu 14. maddesine istinaden, bölgelerdeki yurt dışıyla yapılan ticari aktarım, Gümrük Kaydı (Beyan) yapıldıktan sonra, İthalat- İhracat yasası tüzüklerinden müstesna sayılır ve Divan’ın verdiği hükme göre; her türlü emtiyanin ülke dışından Serbest Bölge’lere girişi (Kanunen veya Şeriata göre yasaklanmış mallar hariç) için Gümrük Sipariş Kaydına gerek yoktur (Gümrük Sipariş Kaydından Muaftır) (İkinci Önemli Meziyet). Halbuki Anayurtta her türlü emtiya girişine Gümrük Sipariş Kayıt işlemi gereklidir.

(Not: Serbest Bölgeler İthalat, İhracat ve Gümrük İşleri Tüzüğü 3. Maddesine istinaden; Serbet Bölgeye girişi yapılan Bilumum Emtiyanın İstatistik Kaydı yapılmalıdır (Tüm ilgili işlemler şahsen Bölge Kurumu vasıtasıyla gerçekleştirilir).

Yukarıda anlatılan yasal avantajlar Katma Değer Belirlenme işlemi yapılmış olma koşuluyla; üretici firmanın ve satışlarının Serbest Bölge dahilinde olması kaydıyla geçerlidir ve Eğer ürünlerin satışı ve ihracatı bölge dışına yapılacaksa, sadece başka Serbest Bölgelere veya Yurt Dışına olmalıdır. Başka bir değişle; Eğer ürün satışı Anayurda yapılacaksa, ülkedeki Gümrük Kuralları hakim olacaktır; Dolayısıyla anlatılan Muafiyyetlerin tümü geçersiz olmaz ve sadece anlatılan 2 muafiyetten bir kısmı geçerli olacaktır. İşte bu durumda Üretici Firma;

 

1- Gümrük Tasviyesi: Hammade Gümrük Vergilerinin Bir Kısmını ödeme (Sadece Anayurda İhraç edilen ürün hacmi için)

2- Hammade’nin Gümrük Sipariş Kaydı: Anayurda İhraç edilen ürün hacminin bir bölümü için (başka deyimle İzinli olan yüzdeden Fazlası için)

Başka açıdan; Hammade Gümrük Vergilerinden Muaf olma (Anayurda İhraç edilen Tüm Ürün için) Katma Değer Yüzdesi değeri kadar; ve Anayurda giriş izini olan yüzde seviyesi kadar, Hammade Gümrük Sipariş Kaydı’ndan Muaf olabilecektir.

(Anlatılan Yüzde’ler, Katma Değer Belirleme Komisyonu, vasıtasıyla bildirilir. Devamda geniş açıklama yapılacaktır.)

Çok Önemli Not:

Serbest Bölge’lerde, Döviz aktarılmadan Gümrük Sipariş Kaydı yasaktır. Resmi Döviz Kuru üzerinden döviz talebinde bulunan Üretim Firmaları için, Merkez Bankasıyla yapılan anlaşma doğrultusunda; Gümrük Sipariş Kaydı Serbest Bölge Taciri kisvesinde ve Banka Dövizi yöntemiyle yapılabilecektir; ya da yapılan İhracat Üzerinden ve Anayurda giriş izni olan yüzde payında, kullanılmış olan üretimdeki hammadde miktarı değerinde olabilecektir.

 2-  Serbest Bölge Yönetim Kanunu 15. Madde;

Serbest Bölge’lerde üretilmiş olan Malların, Ülkenin diğer kesimlerine İthalı; Katma Değer Ölçüsünde (1), O bölgede Bakanlar Kurulunca Onayıyla (2), Gümrük Vergileri ve Ticari Kar payının bir kısmı veya tamamında Muaf’dırlar. (Şimdilik, Serbest Bölgelerin en önemli üstünlüklerinin bu yasadan dolayı olduğunu söylemek mümkündür.)

 Genel olarak her Üretim Birimi için, Hammadeyi temin etme yöntemi açısından 3 durumu tahmin etmek mümkündür;

1- Tamamen yurt içinden;

2- Tamamen yurt dışından;

3- Bir kısmı yurt içinden, bir kısmı yurt dışından.

Anlatılan Meziyetler Üretici Firmalar için geçerlidir. Konunun işleyişi; firmayı çalışır hale getirdikten ve ürünü ürettikten sonra, Çalışma Ruhsatı, Bölge Kurumunca düzenlenecek, şekildedir. Hammaddenin (Bir kısmı veya tamamı) yurt dışından temin edilirse ve Firma, Katma Değer Komisyonu’ndan, yararlanmayı düşünürse (Hammade Kesin Terhis edilebilir; Ki bu durumda adı geçen Avantajlardan yararlanamaz), ilgili formlar düzenlenir ve Bölge Kurumu ile Bölgeler Genel Şurası Sekreterliğince, onaylandıktan sonra, Katma Değer Belirleme Komisyonunda (Bakan Kurulu onayıyla, konunun yetki ve sorumluluğu, Katma Değer Belirleme Komisyonuna, verilmiştir) ele alınır ve “Anayurda Ürün Giriş Yüzdesi” ile “Katma Değer Yüzdesi” belirlenir.

Önemli Notlar;

 • Muafiyetler ve Avantajlardan yararlanmak isteyen Üretici Firma (Hem ürünün 100%’ünü yurt dışına ihraç etmek isteyen ve hem Bir kısmı veya tümünü Anayurda İhraç etmek isteyen durumlarında) işlemi tamamlama zorunluluğu vardır.
 • Üretici Firma; Deneme Üretimi sırasında yabancı hammaddeyi (Üretim İzin Ruhsatı düzenlenmeden önce) Serbest Bölge Rejimiyle (Gümrük Sipariş Kaydı olmadan ve Gümrük Vergileri ödenmeden) ithaledilebilir ve Üretim İzin Ruhsatı alındıktan ve Katma Değer belirleme işlemi yapıldıktan sonra, Gümrük Tasviye işlemlerini yapabilir.
 • Katma Değer Komisyonunda; Kullanım Kile (Buşel) ve Hammade Zayiat Yüzdesi’de belirlenir. İşbu iki değer, Hammade Gümrük Tasviye işlemlerinde asıl ve kilit görev üstlenirler.

3-  Komisyonda; Anayurda Ürün Giriş Yüzdesi ve Katma Değer Yüzdesini Belirleme

3-1- Anayurda İzinli olan Ürün Giriş Yüzdesi

3-1-1- Anlam ve Avantajı; Hert türlü entiyanın, Yurt dışından Anayurda girişi Gümrük Sipariş Kaydı, yapılmak zorundadır (Anayurtta da, Gümrük Sipariş Kayıt işlemleri, zaman alıcı ve bazen yorucu işlemlerden olup, yatırımcının sabrı dışındadır). Daha önce de anlatıldığı gibi; Ürünleri Anayurda sattıkları takdirde, Anayurda hakim olan Gümrük Tüzükleri (İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğü) uygulanacaktır; Dolayısıyla tam olmasa da, anlatılan muafiyetlerin bır kısmı hala kullanılabilecektir. İşbu durumda; Üretici Firma, ürettiği ürünleri, izinli olan yüzdeye kadar ve üretiminde kullandığı hammadeyi Gümrük Sipariş Kaydı yapma gereği olmadan, Anayurda taşımaya izinlidir. Doğal olarak; kalan ürünleri Anayurda satmak ve ihraç etmek istenirse, ruhsatlı ve izinli olan yüzde dışında tüm ürün hacminde kullanılan hammade için Gümrük Sipariş Kaydı yapılmak zorundadır. Ama ürünün ruhsatlı ve izinli olan yüzdesinden fazlası, yurt dışına veya diğer Serbest Bölgelere, ihraç etmek istenirse, Gümrük Sipariş Kaydı’na gerek yoktur. Başka deyişle; Serbest Bölgede sadece ürünü Anayurda satışı yapılırken, genel olarak hammaddesi için Gümrük Sipariş Kaydı yapılması gerekmeyen üretim yapılabilir. İşbu durumda; Üretim Firması kendi ürününü, izinli olduğu yüzde üzerinden Anayurda ve fazlasını diğer Bölgeler veya yurt dışına ihraç eder (Başka yönden sınır pazarlarında, yolcu yanı emtiya olarak da işlem görmesi düşünülüyor).

3-1-2- Hesaplama Yöntemi:

İzinli Yüzde’yi hesaplama yöntemine bakılırsa, her ne kadar Üretimde Kullanılan Yabancı Hammadde ve Parça miktarının temin edilmeis, yurt içinden daha fazlaysa, Anayurda giriş izni olan ürün yüzdesi daha fazla olacaktır; ve Aksi durumda da ise her ne kadar Üretimde Kullanılan Yabancı Hammadde ve Parça miktarının temin edilmeis, yurt dışından daha fazlaysa, Anayurda giriş izni olan ürün yüzdesi daha az olacaktır.

Önemli Not: Hammaddesi 100% iç kaynaklı olan ürün için, İzinli giriş yapan ürün miktarıda 100%’dür. Yukarıdaki Kesir işleminde Yabancı Hammade ve Parça değeri sıfırdır.

3-2- Katma Değer Yüzdesi:

3-2-1- Hesaplama Yöntemi:\

Yukarıdaki denklemden yüzde olarak elde edilen sonuç; Anayurda ihraç edilen üründe kullanılmış olan hammaddeye uygulanan Gümrük Vergileri Muafiyet ölçüsünü belirler. Doğal olarak, Serbest Bölgeler veya Yurt Dışına ihraç edilmiş ürünlerin hammaddesine, Gümrük Vergilerinden Tam Muafiyet kuralı değişmez ve geçerlidir.

3-2-2- Üretici Firma ürettiklerinin bir kısmını Anayurda ihraç ettiği takdirde, Katma Değer Yüzdesi ve İzinli Olan Yüzde’den yararlanma farkı;

Üretici Firma İzinli Olan Yüzdeyi aşmadığı zaman, tüm ürettiği malların hammaddesi için Gümrük Sipariş Kaydı yapmasına gerek kalmayabilir (İzinli Olan Yüzde’den fazlasını Anayurt dışındaki bölgelere ihraç edebilir); Ama ihraç ettiği emtiyanın hacmi tutarında, Gümrük Vergilerinin bir kısmını Anayurda ödemek zorunda kalacaktır.

3-2-3- Katma Değer Yüzdesini Belirlemeye Etki Eden Etkenler:

Yukarıdaki hesaplama formülündeki anlatılan direkt faktörler dışında, ilgili Komisyon toplantısında gözönünde bulundurulan, Katma Değer belirlemeye etki eden indirekt etkenler, (Yukarı ölçüde Katma Değer Yüzdesi alımına etkili olan etkenler), şöyle anlatmak mümkündür;

 • Yatırım Hacmi
 • Üretim Faaliyetinin Türü ve Hacmi
 • İstihdam Sayısı
 • Önem Arzetmesi ve İthalat Gereksinimini Gidermek Açısından, Üretilen Ürün Türü
 • Kullanılan Teknoloji
 • Üretilen Ürünün İhracat Edilebilirliği

4-  Önemli Notlar:

4-1-  100 % Hammaddesini Yurt İçinden Temineden Üretici Firma İçin, Katma Değer Belirleme Komisyonu;

İşbu durumda Katma Değer Belirleme işlemi için gereklilik yoktur; Lakin, Serbest Bölgelerin Ülkeye Giriş Noktaları ve Sınır Kapılarında konuçlanmış olmaları dikkate alınırsa ve birtakım emtiyanın gayriresmi bir şekilde ithal edilme imkanı olduğundan; bazı üretici firmaların şüphe uyandırıcı ve kaçak olduğu zannedilen (Kumaş gibi) hammaddeden yararlanmaları düşünüldüğünden, yol üzerindeki zorlayıcı güzergah kontröllerini engellemek adına (Ürünü Anayurda taşıma sırasında); Katma Değer Belirleme işlemine tabi tutulmaları daha doğrudur.

4-2-  100 % Hammaddesini Yurt Dışından Temineden ve 100 % Ürününü Yurt Dışına İhraç eden Üretici Firma İçin, Katma Değer Belirleme Komisyonu;

İşbu durumda Katma Değer Belirleme işlemi gerekliliği sadece aşağıda belirlenen durumlarda gereklidir;

  1- Hammade İthalatı sadece Serbest Bölgeler Rejimiyle yapılmış olsun (Gümrük Sipariş Kaydı yapılmadan ve Gümrük Vergileri ödenmeden)

  2- Hammadde İthalatında, Yasal Sınırlaması (4. ya da 27. Ürün grubu) bulunsun

Aksi takdirde Üretici Firma Hammadeyi, Kesin Terhis etmiştir ve yukarıda anlatılan işlemlere gerek yoktur.

4-3- Yabancı Esaslı Hammaddelerini Bir Kısmı veya Tamamının 4. ya da 27. Ürün Grubundan Olan Üretici Firma İçin, Katma Değer Belirleme Komisyonu;

 1. ya da 27. Ürün grubu emtiyanın Anayurda ithalı Kesin Yasaktır; Lakin, Serbest Bölgelere bu konuda bazı imtiyazlar verilmiştir; Şöyleki; 4. Grup emtiyanın hammaddesinin Serbest Bölgelere ithal edilmesi, yurt dışına ihraç edilecek 100 ürünün üretimi ve işlenmesi koşuluyla, mani yoktur. İşbu durumda Üretici Firma, Katma Değer Belirleme işlemine tabi tutulmak zorundadır.

4-4- Gümrük Kuralı 2 Elif

Anayurt gümrüğünde bu anlam; Bir ürünün Hammaddesi tamamen veya bir kısmı aralıklarla (CKD-SKD) yurt dışından ithal edilirse; İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğüne göre “Kural 2 Elif” hakkında uygulanabilir, demektir. Yani; İran Gümrüğü, Hammaddeyi, Son Ürüne eşdeğer ve aynı düzeyde belirler, bildirir ve Hammadde Gümrük Vergisini, Nihayi Ürüne eşdeğer tahsil eder (genellikle montajlama üretimlerinde olur).

Hammaddesini yukarıda anlatan koşullar altında yurt dışından ithal eden Üretim Firması için; Eğer Son Ürün 4. ya da 27. Ürün grupları listesine dahilse, Hammadde / Nihayi Ürünün Anayurda girişi engellenir. Lakin yukarıda anlatılan koşullara uygun olarak dikkatlı değerlendirmeler yapılmalı ve anlatılan konu tam belirlenmeli, ardından yatırımcı yatırımını yapmalı.

5-  Üretim Belgesi (Gümrük Tasviyesi):

Yukarıda yapılan açıklamaların devamında; Yasal Avantajlardan yararlanan Üretici Firmalar (İthal edilen Hammaddenin tamamı veya bir kısmının Gümrük Sipariş Kaydı ve Gümrük Vergilerinden Muaf tutulması) Hammadde İthalatı Gümrük Tasviyesini almak için prosedürleri takip etmek zorundadırlar. İlgili prosedürün genel şeması aşağıda anlatıldığı gibidir;

 • İlgili Uzmanlık Alanındaki Müdürlüklere müracaatla Hammadde İthalatı Talebini teslim edip Onay Belgesi almaya
 • Serbest Bölge Taciri kisvesinde; Kapsamlı Ticaret Portalında İstatiksel Kayıt yaptırılıp, Ticaret Müdürlüğünden Onay Belgesi almak
 • Hammadde İthal etme ve ilgili Antrepo Makbuzu teslim almaya
 • Kurum Gümrük Memuru Gözetiminde Üretim Firmasına aktarımı
 • Üretim yapmak ve Katma Değer Komisyonu onayı doğrultusunda, Üretim Belgesini Uzman Müdürlük vasıtasıyla almaya
 • İlgili Beyannameleri düzenlemek ve Kurum Gümrüğü vasıtasıyla Ürün Antrepo Makbuzu almaya
 • Kurum Gümrük Memuru Gözetiminde Üretim Firmasından (Satış) nakletmeye
 • Üretim Ruhsat Belgesinde yazılı olan Üretim için kullanılan hammadde antrepo makbuzunu Kurum Gümrük Vasıtasıyla tasviye etmeye
 • Kurum Gümrüğü yardımıyla, Anayurda İhraç edilmiş ürünlerde kullanılmış olan hammaddelerin Gümrük Vergi ve haklarının İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğünce Tasviye edilmesi

Hammaddelerin Antrepo Makbuzu Tasviyesi konusunda çok önemli konu:

Ürünlerde kullanılan yabancı hammaddelerin, Anayurda giriş izni olan düzeye kadar, İstatistik kayıt yaptırarak tasviye edilmesi (Gümrük Sipariş Kaydına ve Ticaret Ruhsatına gerek kalmadan) imkan dahilindedir; Lakin Anayurda İhraç edilen ürünlerin izinli olandan fazlasına Gümrük Sipariş Kaydına ve Ticaret Ruhsatına gerek vardır.

Dolayısıyla yukarıdaki koşullar gerçekleşirse, mutlaka önceden Ticaret Ruhsatı alma planı yapılması önerilir.

Ruhsat Talep Eden yatırımcı, Katma Değer avantajlarından yararlandığı durumda ve tüm ürününü başka Serbest Bölgelere veya yurt dışına ihraç ettikleri takdirde, hammadde ithalatı için Ticaret Ruhsatı’na gerek olmadığına rağmen, ürün ihracatına gereklidir.

 • 05.2008 onaylı Katma Değer Vergisi Kanunu 3. Madde: İşbu yasada Katma Değer; Belli bir zaman diliminde, Ürünlerin Değeri ve Sunulan Hizmet ile, Ürünlerin Değeri ve Alınmış Olan Hizmet ya Elde Edilen Hizmetin değerleri arasındaki farktır.
 • Bakanlar Kurulunun 25.08.2013 onaylı Ticari-Sınai serbest Bölgeler Yüksek Şurası Oluşum Mevzuatına göre; Bakanlar Kurulunun 1993 onaylı Serbest Bölgeleri Yönetim Yasasında ön görülen Yetki ve Sorumlulukları, Serbest Bölgeler Yüksek Şurası Sekreterlik Şurası Üyesi Bakanlara devredilmiştir.
 • 11.2011 onaylı Gümrük İşleri Kanunu 1. Madde d bendi: İthal Hakları; Gümrük Hakları, Emtiya Gümrük Değeri’nin yüzde dördü (4%) düzeyinde olup, Bakanlık Kurulunca belirlenmiş olan Ticari Kazanç ilave edilir ve ayriyeten Kanuna göre Gümrüğün Tahsil’le yükümlü olduğu ve Emtiya’nın Kesin İthalı’na ait olan, ama Hizmet Masrafları dahil olmayan, tutarın eklenmesiyle hesaplanır.

Yatırım Talebı Kayıt Portalı

Sanayi Bölgeleri Dışında Yatırım (Miri ve Özel Arazi)

Sanayi Bölgelerinde Yatırım

Maku Serbest Bölgesinde Alım Satım ve Ticaret

İran ülkesi genelinde, Serbest Ticari Bölgeler, Özel kanun ve kararnamelere tabi olan bölgelerdirler; ve temelde ise İran Anayurduna hakim olan yasalardan müstesna olmuşlar. Aslında bu bölgeler Gümrük Salahiyeti (Gümrük Yasaları) dışında tutulmuş ve yurt içi ve dışında, Malların dolaşımı ve transferinde, daha fazla serbestlikten yararlanmaktadırlar. Kendine özgü (benzersiz) Coğrafi Konum’da olmaları, gelişmiş ve yeterli altyapılar, yabancı yatırımlar için teşvik edici fırsatlar, Ticaret yapılması ve iç-dış yatırımlar açısından çok fazla fırsat yaratmışlardır. Serebst Bölgelerde, ticari ve iş-meslek gücünu tanımlamada; Birleşmiş Milletler’in (UNIDO), Serbest Bölgeleri, Sanayi İhracatını teşvik etme bakımından; İlerletici ve hareket ettirici bir güç olarak değerlendirmesi, yeterli olacaktır. Üstelik Maku Serbest Bölgesinde, endekslerin kolaylığı ve işletmelerin işlem hızı, ticaret hacmini özellikle ihracat alanında arttırmada, birçok ticari ve endüstriyel faaliyete nazaran ülkenin diğer kesimlerine göre uygun ortam oluşturmuştur. Maku Serbest Bölgesinde hammadde ve makinelerin giriş kolaylığı ve ürünlerin ihracındaki Yasal üstünlükler, oluşturulmuş ve bu Kurumun Uzman Memurları ve Yöneticilerinin azmi, Maku Serbest Bölgesini yatırım için altın fırsatlar yurduna dönüştürmüştür.

Ticaret alanında Maku Serbest Bölgesi üstünlüklerini şöyle saymak mümkün;

 • Bölgede, ülkenin en büyük kara gümrüğü olan Bazargan Gümrüğü ve ülke içi ulaştırma ağı şahdamarının varlığı (denizdeki Süveyş Kanalının, karadaki rakibi);
 • Azerbaycan Cumhuriyeti yönüne doğru Poldaşt Sınır Kapısının konumlanmış olması, İran’la Ermenistan, Azerbaycan ve Kafkas arasında ulaşımın kolaylaştırarak, ülke ticari işlemlerinde Kuzey Asya ve Avrupa’yla olan pazarına canlılık kazandırmıştır.
 • Ticaret Ruhsatı ve zaman alıcı Döviz işlemlerine gerek kalmadan; En kısa sürede, Endüstri ve Hizmet Kollarına ait makine ve hammaddelerin ithalatı;
 • Gümrük Harcı ve Ticaret Kârını, Hammadde vergi değeri üzerinden ödeyerek, Son Ürünün Anayurduna İhracatını yapma;
 • Diğer gümrüklerden daha düşük Ticari Kâr güderek, Bölge üzerinden Ticari Emtiya İthalatını Anayurduna yapma;
 • Grup mallardan 950 kalem emtiyayı, yolcu beraberi eşya olarak, turistlere ithal izni verme (Serbest Bölgeler dışında bu malzemenin Anayurda girişleri yasaktır);
 • En düşük bürokrasi ve işlem masrafıyla, yabancı menşeli malların transiti ve tekrar ihracatı;
 • Özel Jeoekonomik konumu ve İpek Yolu üzerinde ve aynı zamanda Avrupa ve Ortaasya dörtyolu üzerinde konumlanması;
 • Avrupa, CIS pazarı, Kafkas ve Rusya’ya en yakın konumda olan Serbest Bölge;
 • Ticari-Sanayi Serbest Bölgelerinde, Sermaye akışı ve çıkışı serbestliği ve Ekonomik Çalışmalardan kaynaklanan kârın genişlemesi

Son yıllarda Bölge Ticari Denge Bilançosu (İhracatın, İthalata Oranı) hep pozitif olmuştur. Öyleki 2021 yılı son 11 ayında, bölgeden yurt dışına olan mal ve hizmet ihracatı, 60 milyon dolardan daha fazla olmuştur. Bölgeye ithal edilen malda en büyük payı, Maku Serbest Bölgesinde yer alan Üretim Fabrikaları ve Hizmet veren kuruluşların, Makine ve hammade ihtiyaçlarına yönelik olup, bu ithalat da genellikle endüstriyel çalışmalar ve sonuçta bölgedeki iştigalı ve İç Brüt Üretimi arttırmak amacındadır. Aslında bölgeye İthal edilen malların çoğu işleme ve üretim içindir ve bölgeye ithal edilen tam üretilmiş ürünlere nazaran daha fazla sayıdadır. Maku Serbest Bölgesinin Ticaret Hacmini tam anlatmak için; bölgedeki çok yüksek olan ticaret hacimini anlatmak yeter ve bölgedeki ticari ve gümrük altyapıları, ulusal ekonomiye hizmet vermiştir. Bölgenin özel konumuna göre ve kolaylaştırıcı altyapılarının varlığı nedeniyle; bu bölge vasıtasıyla yurt dışına ihraç edilen mallar, 2021 yılının ilk 10 ayında 2 milyar dolardan daha fazla olmuştur. İthal edilen en önemli mallar ise; Petrokimya, Bitkisel ve Tarım ürünleri ve Taş’dır. Anlatılan tarih döneminde, transit edilen malların Dolar bazındaki değeri, 13 milyar Dolar’dan daha fazladır ve sadece bu, geniş ticari faaliyetin göstergesi ve Maku Serbest Bölgesinin, dünya ticaret koridorundaki ehemiyetli konumunu göstermektedir. Bölgeye giren malların büyük payı da; Makineler, Araçlar ve hammaddeye aittir.

Başka yönden; Maku Serbest Bölgesinde, 10 binden fazla Esnaf birimi, çeşitli kollarda, dağıtım, hizmet ve mesleki üretim olarak çalışmaktadırlar ve 15 bin kişinin iştigaline yol açmışlar.

İran ülkesi genelinde, Serbest Ticari Bölgeler, Özel kanun ve kararnamelere tabi olan bölgelerdirler; ve temelde ise İran Anayurduna hakim olan yasalardan müstesna olmuşlar. Aslında bu bölgeler Gümrük Salahiyeti (Gümrük Yasaları) dışında tutulmuş ve yurt içi ve dışında, Malların dolaşımı ve transferinde, daha fazla serbestlikten yararlanmaktadırlar. Kendine özgü (benzersiz) Coğrafi Konum’da olmaları, gelişmiş ve yeterli altyapılar, yabancı yatırımlar için teşvik edici fırsatlar, Ticaret yapılması ve iç-dış yatırımlar açısından çok fazla fırsat yaratmışlardır. Serebst Bölgelerde, ticari ve iş-meslek gücünu tanımlamada; Birleşmiş Milletler’in (UNIDO), Serbest Bölgeleri, Sanayi İhracatını teşvik etme bakımından; İlerletici ve hareket ettirici bir güç olarak değerlendirmesi, yeterli olacaktır. Üstelik Maku Serbest Bölgesinde, endekslerin kolaylığı ve işletmelerin işlem hızı, ticaret hacmini özellikle ihracat alanında arttırmada, birçok ticari ve endüstriyel faaliyete nazaran ülkenin diğer kesimlerine göre uygun ortam oluşturmuştur. Maku Serbest Bölgesinde hammadde ve makinelerin giriş kolaylığı ve ürünlerin ihracındaki Yasal üstünlükler, oluşturulmuş ve bu Kurumun Uzman Memurları ve Yöneticilerinin azmi, Maku Serbest Bölgesini yatırım için altın fırsatlar yurduna dönüştürmüştür.

Ticaret alanında Maku Serbest Bölgesi üstünlüklerini şöyle saymak mümkün;

 • Bölgede, ülkenin en büyük kara gümrüğü olan Bazargan Gümrüğü ve ülke içi ulaştırma ağı şahdamarının varlığı (denizdeki Süveyş Kanalının, karadaki rakibi);
 • Azerbaycan Cumhuriyeti yönüne doğru Poldaşt Sınır Kapısının konumlanmış olması, İran’la Ermenistan, Azerbaycan ve Kafkas arasında ulaşımın kolaylaştırarak, ülke ticari işlemlerinde Kuzey Asya ve Avrupa’yla olan pazarına canlılık kazandırmıştır.
 • Ticaret Ruhsatı ve zaman alıcı Döviz işlemlerine gerek kalmadan; En kısa sürede, Endüstri ve Hizmet Kollarına ait makine ve hammaddelerin ithalatı;
 • Gümrük Harcı ve Ticaret Kârını, Hammadde vergi değeri üzerinden ödeyerek, Son Ürünün Anayurduna İhracatını yapma;
 • Diğer gümrüklerden daha düşük Ticari Kâr güderek, Bölge üzerinden Ticari Emtiya İthalatını Anayurduna yapma;
 • Grup mallardan 950 kalem emtiyayı, yolcu beraberi eşya olarak, turistlere ithal izni verme (Serbest Bölgeler dışında bu malzemenin Anayurda girişleri yasaktır);
 • En düşük bürokrasi ve işlem masrafıyla, yabancı menşeli malların transiti ve tekrar ihracatı;
 • Özel Jeoekonomik konumu ve İpek Yolu üzerinde ve aynı zamanda Avrupa ve Ortaasya dörtyolu üzerinde konumlanması;
 • Avrupa, CIS pazarı, Kafkas ve Rusya’ya en yakın konumda olan Serbest Bölge;
 • Ticari-Sanayi Serbest Bölgelerinde, Sermaye akışı ve çıkışı serbestliği ve Ekonomik Çalışmalardan kaynaklanan kârın genişlemesi

Son yıllarda Bölge Ticari Denge Bilançosu (İhracatın, İthalata Oranı) hep pozitif olmuştur. Öyleki 2021 yılı son 11 ayında, bölgeden yurt dışına olan mal ve hizmet ihracatı, 60 milyon dolardan daha fazla olmuştur. Bölgeye ithal edilen malda en büyük payı, Maku Serbest Bölgesinde yer alan Üretim Fabrikaları ve Hizmet veren kuruluşların, Makine ve hammade ihtiyaçlarına yönelik olup, bu ithalat da genellikle endüstriyel çalışmalar ve sonuçta bölgedeki iştigalı ve İç Brüt Üretimi arttırmak amacındadır. Aslında bölgeye İthal edilen malların çoğu işleme ve üretim içindir ve bölgeye ithal edilen tam üretilmiş ürünlere nazaran daha fazla sayıdadır. Maku Serbest Bölgesinin Ticaret Hacmini tam anlatmak için; bölgedeki çok yüksek olan ticaret hacimini anlatmak yeter ve bölgedeki ticari ve gümrük altyapıları, ulusal ekonomiye hizmet vermiştir. Bölgenin özel konumuna göre ve kolaylaştırıcı altyapılarının varlığı nedeniyle; bu bölge vasıtasıyla yurt dışına ihraç edilen mallar, 2021 yılının ilk 10 ayında 2 milyar dolardan daha fazla olmuştur. İthal edilen en önemli mallar ise; Petrokimya, Bitkisel ve Tarım ürünleri ve Taş’dır. Anlatılan tarih döneminde, transit edilen malların Dolar bazındaki değeri, 13 milyar Dolar’dan daha fazladır ve sadece bu, geniş ticari faaliyetin göstergesi ve Maku Serbest Bölgesinin, dünya ticaret koridorundaki ehemiyetli konumunu göstermektedir. Bölgeye giren malların büyük payı da; Makineler, Araçlar ve hammaddeye aittir.

Başka yönden; Maku Serbest Bölgesinde, 10 binden fazla Esnaf birimi, çeşitli kollarda, dağıtım, hizmet ve mesleki üretim olarak çalışmaktadırlar ve 15 bin kişinin iştigaline yol açmışlar.

Maku Serbest Bölgesinde Şirket Tescili

Lmtd. Şirket
A.Ş. Şirket
Ticari Olmayan Kuruluşlar
Kapsamlı Tescil Tüzükleri
Ruhsat Gerektiren Konular
Yılı Tarifeleri
Konu Bankası

Tel: 0098 443 4376094 ve 0098 443 100 (iç hat 420 ila 422)

Tel:

00984434376094

0098443100 (iç hat 420 ila 422)

Maku Uluslararası Fuar

Maku Serbest Bölgesi Fuarlar ve Uluslararası Oturumlar Merkezi; 2016 yılı Aralık ayında açıldı ve şimdiye dek 30 unvandan fazla fuara, İnşaat Sanayii, Halı ve El Sanatları, Mobilya ve Ev Eşyası, bölgede üretilen mallardan tarımsal, Büyük baş ve Küçük baş hayvan vb. ürünler, katılanlarla görmeye gelenlerin ilgisini çeken benzeri az görülmüş başarıyla, kurulmuştur. Bu Fuar Merkezi, Maku İlçesi’nin büyük İmam Humeyni Parkının yanında ve güzel bir doğal alanda yer almış ve yaklaşık 4500 m² kapalı alan ve fuar salonuna sahip olup, yaklaşık 1500 m² açık fuar alanına sahiptir. Amaçsa Fuar’ın milli ve uluslararası alanda parıldaması ve İranla Avrupa kapılarında bir marka olmasıdır; Dolayısıyla burada kurulan fuarların en yüksek kaliteye sahip olmasına çalışılmaktadır.

Exhibition Calendar

sıraÜnvannotepad-listing-svgrepo-comKurulum TarihiUygulayıcıGözetimciİletişimFuar Posteri
1yüklenecek ...​​00.00.2022 ila 00.00.2022Maku Serbest Bölgesiyüklenecek ...​​yüklenecek ...​​indir
2yüklenecek ...​​---------------
3yüklenecek ...​​---------------
4yüklenecek ...​​---------------

İşbu sitenin tüm hakları, Maku Serbest Bölgesine aittir.

Giriş