صرافی های مجاز منطقه آزاد ماکو

ردیفنام صرافیAddressآدرستلفن
۱عباس سلطانی وشرکا (صرافی سلطانی)ماکو، بلوار رسالت، روبروی شیرینی گل ۰۴۴۳۴۲۴۸۲۶۴
۲نوروز سکان دستگیر و شرکاماکو، بلوار امام، روبروی کوی پلیس، پایین تر از بانک ملت ۰۹۱۴۵۵۴۳۰۸۴
۳خلیل سکان دستگیری و شرکابازرگان، خیابان امام، خیابان شهید جواد قنبری، پلاک۱۶۰۹، ساختمان بوستان، پلاک ۲۲، طبقه پنجم، واحد ۲ ۰۴۴۳۴۳۷۸۰۶۰
۴هوشنگ عباس زاده و شرکابازرگان، بلوار امام، پلاک ۲۱ مجتمع آرارات، طبقه همکف، پلاک ۱۲ ۰۹۱۴۳۶۱۵۳۰۰
۵نعمت اسماعیل زاده بازرگانی و شرکابازرگان، خیابان امام خمینی، پلاک ۱۲۲۰ ۰۹۱۴۱۶۱۸۰۳۹
۶علی آریاپور و شرکابازرگان، خیابان امام، مجتمع آرارات، طبقه همکف، واحد ۱۱، پلاک ۱۳۳۰ ۰۹۱۲۷۹۷۷۵۹۵
۷ناصر رنجبری و شرکابازرگان، محله گمرک، خیابان امام، خیابان شمس تبریزی ۰۴۴۳۴۳۷۸۰۴۸
۸حسن رجب زاده و شرکابازرگان، خیابان امام، جنب درب ورودی گمرک، پلاک ۴ ۰۴۴۳۴۳۷۶۵۷۵
۹علی احمدی و شرکابازرگان، خیابان امام خمینی، جنب گمرک، مجتمع تجاری آرارات، طبقه همکف ۰۴۴۳۴۳۷۶۱۷۱ - ۰۹۱۴۳۴۵۸۴۶۱
۱۰احمد ابراهیم پور گجوتی و شرکابازرگان، جنب درب گمرک، نبش پاساژ جعفر پور ۰۹۱۴۱۶۲۳۱۵۲
۱۱رحیم طالع و شرکابازرگان، خیابان امام، خیابان شهید قنبری، پلاک ۱۷۰۲، طبقه همکف ۰۹۱۴۴۶۲۱۰۸۸
۱۲رضا حاجی زاده و شرکابازرگان، خیابان امام، خیابان شهید قنبری، پلاک ۱۷۲۹، طبقه همکف ۰۹۱۴۴۸۸۶۲۵۸
۱۳رضا سکان دستگیری و شرکابازرگان، خیابان امام، خیابان شهید قنبری، پشت بانک ملت، نبش خیابان شهید فهمیده، مجتمع تجاری اسماعیل زاده، طبقه اول، واحد ۲۲ ۰۹۱۴۵۵۴۳۰۸۴
۱۴سلمان رسول زاده و شرکابازرگان، پشت بانک ملت، ساختمان بوستان، طبقه دوم، واحد ۹ ۰۹۱۴۱۶۴۸۶۲۳
ورود