داروخانه ها و مراکز درمانی

بیمارستان های شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت

ردیفنام مرکزAddressآدرستلفن
1بیمارستان فجر ماکوماکو، جنب اداره برق 04434242646
2بیمارستان شهدا شوطشوط، میدان سرباز، بلوار شهید عبداله پور 04434277485 - 04434277489
3بیمارستان امام خمینی پلدشتپلدشت، انتهای بلوار کشاورز 04434285012

مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ماکو و شهر بازرگان

درمانگاه ها
ردیفنام مرکزAddressآدرستلفن
1مرکز بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعیماکو، سایت ب، جنب اداره ثبت احوال 04434240115
2درمانگاه شبانه روزی بوعلی سپاهماکو، پایین تر از میدان امام حسین 04434222437
3درمانگاه تخصصی بیمارستان فجراورژانس بیمارستان قدس سابق 04434225241
داروخانه ها
ردیفنام مرکزAddressآدرستلفن
1داروخانه دکتر منصوریماکو، بلوار رسالت، پایین تر از ساری تابلو 04434251290
2داروخانه دکتر بیات ماکوماکو، خیابان سعدی 04434223662
3داروخانه شبانه روزی دکتر جباریماکو، همکف ساختمان پزشکان شهریار 0443426666
4داروخانه دکتر حسن نژادماکو، جنب بیمارستان فجر 04434248701
5داروخانه تمدنیماکو، ساختمان پزشکان رازی، روبروی بیمارستان فجر 04434250707
6داروخانه دکتر یلداییماکو، جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو 04434223192
7داروخانه دکتر رستمیماکو، ساختمان پزشکان شمس، جنب مهمانسرای جهانگردی 04434227272
8داروخانه دکتر نبی زادهبازرگان، روبروی پمپ بنزین و مطب دکتر تقی پور 04434373466
9داروخانه دکتر شادروبازرگان، جنب پمپ بنزین و مطب دکتر تقی پور 04434377993
آزمایشگاه ها
ردیفنام مرکزAddressآدرستلفن
1آزمایشگاه پاستورماکو، میدان امام حسین، جنب حوزه علمیه 04434226146
2آزمایشگاه شفاماکو، ساختمان پزشکان شمس، جنب مهمانسرای جهانگردی 044342226131
3آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشماکو، ساختمان پزشکان رازی، روبروی بیمارستان فجر 04434250711
4آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر قهرمانزادهماکو، خیابان امام، رو بروی اداره ثبت اسناد ماکو 04434227226

مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شوط

ردیفنام مرکزAddressآدرستلفن
1بیمارستان شهداشوط، بلوار شهید محمد عبدالله پور 04434277495 - 04434277487
2آزمایشگاه شهداشوط، بلوار شهید عبدالله پور، داخل بیمارستان 04434277495
3آزمایشگاه دارالشفاءشوط، خیابان ولیعصر جنوبی 04434271440
4داروخانه عزیززادهشوط، خیابان ولیعصر شمالی، روبه روی بانک سپه 04434272351
5داروخانه علیزادهشوط، خیابان ولیعصر شمالی، روبه روی بانک سپه 04434271199
6داروخانه حسن نژادشوط، خیابان ولیعصر شمالی، جنب بانک سپه 04434273106
7داروخانه دکتر محرم زادهیولاگلدی- خیابان شهید سردار سلیمانی 04434351200

مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان پلدشت

ردیفنام مرکزAddressآدرستلفن
1بیمارستان امام خمینیپلدشت، انتهای بلوار کشاورز، روبه روی ترمینال شهرستان 04434285015
2داروخانه بیمارستان امام خمینیپلدشت، داخل بیمارستان امام خمینی 04434285015
3داروخانه دکتر زینالیپلدشت، خیابان امام 04434282304
4داروخانه درمانگاهپلدشت، خیابان سرباز 04434282626
5آزمایشگاه بیمارستانپلدشت، داخل بیمارستان امام خمینی 04434285015
6آزمایشگاه درمانگاهپلدشت، داخل درمانگاه ، خیابان سرباز 04434282626
7خانه بهداشت1پلدشت، خیابان امام، بلوار کشاورز 04434282888
8خانه بهداشت 2پلدشت، خیابان سرباز 04434282626
ورود