Lojistik ve Taşımacılık

Kapasiteler

  • Maku Serbest Bölgesi’nin, İran-Türkiye, Kafkas bölgesi ve Avrupayla İletişim Şahdamarı adına bölgedeki Lojistik konumu;
  • Hava, Kara ve Demiryolu taşımacılığındaki kapasitelerine dikkatle, Bileşik Taşımacılığı oluşturma kapasitesi;
  • Mersin ve Trabzon Liman’larına yakınlığı ve dolayısıyla Avrupa pazarlarına bağlanması;
  • Bölge kapsamında ülkenin en büyük kara sınır kapısının (Bazargan Sınırı) bulunması;
  • Avrupa- Asya Ticari Kanalının bağlantı halkası
  • Günümüz Standard’larıyla, Ambar, Soğuk Hava Deposu, TIR Otoparkı, Sıra Bildirme Bilişimi, Akıllı Portallar vb. Lojistik ve Taşımacılığın, donanım ve yazılım altyapılarının geliştirilmesi;
  • Maku Serbest Bölgesi üzerinden yeni İran- Türkiye Demiryolu bağlantısı;
  • Ucuz Enerji ve Su kaynaklarının yanıbaşında olması, Kalifiye ve ucuz işgücünün bulunması;
  • Bölgede, Lojistik Yerleşkesinin ve Sınır Artbölgesi Destek Alanı, konumlandırma ve parsellendirme.
Giriş