Turizm

Birimler ve Altyapılar

Maku Serbest Bölgesinde Turistik Cazibeler;

 • Bahçe Cug Saray Müze

Maku- Bazargan Karayolu’nun 2. Km’si ve Bahçe Cug Köyü’nde yer almaktadır. Bu saray 1893 (1272 Hicri Şemsi) senesinde, Egbal-ol Saltane Makuyi (Mozaffarad-din Şah’ın komutanlarından biri) emriyle yapılmıştır. Bahçe Cug Saray binası ۲ katlıdır ve saç levha çatıyla, 11 Hektarlık bir bahçenin ortasına kurulmuş olup, bölgede güzel bir görüntü yaratmıştır. Kullanılan malzeme açısından; kurulan düzen ve kapı-pencere türü kendine özgü bir üslubu göstermekte ve İran Mimarisi özelliklerine ilaveten, bazı yapıtaşlarında batı mimarisi etkisi ve nüfuzunu belirgin olarak görmek mümkündür. Binanın zemin ve 1. Katı iç cephesinde, incelik ve dikkatle yapılmış çizim ve resimler, ustaların zevkli ve zarif tekniklerini göstermekte ve becerikli sanat ustalarının elinden çıktığı kesindir.

 • Topuz Çatı Köşkü

Topuz Çatı Köşkü; Maku Kenti, Talegani caddesi üzerinde yer alan ve Kaçar Döneminde bölge önde gelenlerinden Ali Goli Han Bayat Maku adlı kişiye ait olan büyük bir kompleksin binalarındandır ve görkemli güzelliğiyle Maku Kenti’nin orta yerinde gözalıcıdır. Bu bina 2 katlı, sac levha çatısı ve düzgün 8 kenarlı biçimde inşa edilmiş olup, Alçı Bezemelerle, Aynalı duvar bezemesi  ve resimlerle süslüdür. Bina iç resimleri Haç biçimde olup, binanın çepeçevresi balkonlu ve 20 adet sütun bulunmakta.

 • Şir-o Horşid (Aslan ve Güneş) İmareti

Şir-o Horşid İmareti; Talegani caddesinde ve Topuz Çatı Köşkü’nün yanında yer almaktadır ve Kaçar Dönemin’den Bayat Maku Ailesi fertlerinden birine aittir. Bu bina “Şehri Yargılama Şurası” binası olarak da adlandırılmaktadır. Bu bina 2 katlı ve ahşap pencereleri ve Sütunlarla Ön Cephesinde çok güzel Alçı Desenlerle bezelidir.

 • Milli Bankası Binası

Bu bina, Afkham-ol Saltane adıyla tanınan Ahmad Han Bayat Maku’ya aittir ve Kaçar Döneminde ise 5.2 Hektarlık büyük bir bağın ortasında yer alıyordu; 2 katlı ve dikdörtgen planıyla dönemin ileri mimari teknikleriyle inşa olmuş ve adı geçenin ailesiyle yaşadığı eviymiş. Daha sonraları bu bina Silahlı Kuvvetler Hastanesine dönüştü ve bir kaç sene devam etti; Ruslar’ın Maku’yu İşgal ettiği zamansa bu bina Rusya Konsolosluğu olarak kullanıldı. Gavam-ol Saltane Başnakanlığı döneminde, Rusların kendi ülkelerine geri dönmesi ardından, işbu bina Milli Banka- Maku Şubesi olarak kullanıldı ve 1973’e dek devam etti.

 • Emniyet Müdürlüğü Köşkü

Bu bina Maku Kenti, İmam Humeyni caddesinde ve Maku Önde Gelenlerinden biri vasıtasıyla inşa edilmişti ve sonraları, devrimden önceki Emniyet Müdürlüğünce satın alınmıştı. Bu binanın yapım tarihi belirsizdir. Yanlızca Ayna Salonu’nda bulunan yazıtta; Binanın inşa edilme tarihi 1902 (1320 Hicri Kameri) olarak belirlenmiştir. Maku Emniyet Müd. Eski binası ۲ katlı olarak inşa edilmiş. İlk katta hiç bir süsleme ve kayda değer geniş alanlar yok; Ama 2. Katta ise genel tasarım ve plan açısından, ışıklandırma ve akılcı bölmelerle, mimari orantılar ve kendi zamanına özgü düzenleme yöntemleriyle, Aynakârî (Ayna Süslemeli) Salon ve bu salonla yan odalarda kullanılmış  Renkli Camlarla süslenmiş Ahşap büyük Kapılar, dış cephede işlenmiş Alçı Bezemeli Sütun Başları, Heykeller ve çiçek, bitki vb. Süslemer, bu binaya paha biçilmezi değer katmıştır. Bina genel planı, Bahçe Cug Saray Müzesini anımsatıyor.

 • Maliye Binası

Maku Maliye ve Vergi Kurumu Binası Kaçar Dönemine aittir ve 80×50 ebadında olan bir bahçenin içinde, dikdörtgen ve 2 katlı ve tam olarak simetrik biçimde inşa olunmuştur. Bu bina Maku, İmam caddesinin Kuzeybatısında yer alıp ve Maku’da bulunan diğer tarihi binaların gölgesi gibi Taştan bir platformun üzerine inşa edilmiştir. Maliye Binası bir şerit gibi doğu- batı yönünde uzanmıştır ve yaklaşık 7.2 metrelik 2 adet, kuzey kısmında öne doğru çıkıntılarla yukarı kata Anagiriş şekillenmiştir. Kuzey ve Güney alanlarındaki 1.3 metrelik kot farkından dolayı bina 3 seviyede inşa edilmiştir.

 • Gaban Kalesi

Maku Kenti’nin Kuzeybatı cephesinde, çok değişik ve hayret verici girinti ve çıkıntılara sahip bir “kaya” yer almaktadır ve yerel şiveyle “Geye” diye adlandırılır. Bu benzersiz kaya, bir gölgelik gibi geniş bir alanı kaplamakta ve işbu gölgelik altında, ilginç tarihi ve mimari kalıntıların bulunduğu alana “Kale” denilmektedir ve bu kalenin heybeti ve gücünü kanıtlarcasına, güzel ve dayanıklı duvarlar ve kuleler  çevrelemekte. “Gaban Kalesi”, Maku’nun tarihi güzel yapılarından biridir ve Maku kentinin eski semtlerinde, kentin üzerini kaplayan Kaya Gölgeliği’nin altında yer almaktadır. Bu bölge insanın yaşayabileceği en güzel ve aynı zamanda en korkutucu bölgelerdendir; geçmişte Gaban Kalesi alanı; hisarıyla, şehrin ana kesimi, yüksek burç ve kuleler, Askeri Kışla, yerleşim ve hizmet binaları hepsi büyük kaya örtüsü altında yer alımış olup, Teymuriler, Safaviler, Kaçar ve muasır dönemde de yerleşim kenti olarak kullanılmıştır.

 • Farhad Sundurması (Farhad Çatısı)

Maku Kenti’nin 7 km dışında ve Maku-Bazargan Anayolu kenarında, Sangar Köyü’nde yeralmaktadır. Bu yapı, Urartular Dönemine ait tarihi bir kalenin yanıbaşında inşa edilmiş ve M.Ö. ۷. yy’a aittir; yapı taştan yontulmuş merdivenlerle, taştan nişlerle bezeli 3 adet içiçe bulunan odalara ulaşmayı mümkün kılar. Yanıbaşında ve nehrin kıyısında bu kadim kentin Sunak yeri bulunmaktadır.

 • Zor Zor Klisesi

Maku’dan 20 km. Uzaklıkta ve Baron Köyü havzasında, “Zor Zor Kilisesi” yer almakta. Bu kilise, 7. Yüzyıla ait 2 eski kilise ve Milattan sonra 14. YY’a ait, başka bir kilisenin üzerine yapılmış bir kiliseden oluşmuştur. 1988 yılında, Baron Baraj Göleti’nin su alımı nedeniyle, bu kilisenin binası, mimari belgelerle korunarak ve hazır bulunan malzemeyle aslına sadık olarak, asıl bulunduğu seviyeye nazaran 600 m’lik daha yüksek bir alana taşınmıştır. Maku Serbest Bölgesinde “Zor Zor Kilisesi”, Dünya UNESCO listesinde yer alan tek eserdir.

 • Beşgöz Köprüsü (Beş Çeşme)

Maku kentinden bir kilometre uzaklıkta Beşgöz Köprüsü yer almaktadır. Elde olan kayıtlara bakılarak; işbu köprünün geçmişi Safaviye Dönemine dayanmaktadır. Yapının genel ebâdı; ۵۱ m uzunluk ve 5.3 m enindedir. Köprü gözlerinden; Büyük olanın açıklığı ۷ m ve daha Küçük olan ise 5.4 m olup, Ayakların kalınlığı ۲ m’dir. Büyük göz; Basık Kemer ve küçük gözler Yüksek Sivri Kemer şeklinde ve Bıçak Sırtı biçiminde inşa edilmiştir ve Kemer’in üzengisinde her iki taraftanbir sıra taş şablon görevi üstlenmiş ve simetriyi sağlamıştır. Köprü yapımında ise tam kesim kesilmiş taşlardan üzengi ve örtüde kullanılmıştır ve aynı zamanda düzensiz kesim taşlardan da yüzeylerin kapanmasında kullanılmış.

 • Kale Cug Köprüsü

Bu Köprü ۱۰ m uzunluğu ve 4.5 m eninde; Kale Cug Köyü kenarında ve geçmişte Maku’yla ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Kale Cug Köprüsü bir büyük ve bir küçük gözden oluşmuştur; bu Köprü’de kullanılan malzeme ise aynı Beşgöz Köprüsü gibi Taş ve Alçı’dandır. İşbu Köprü ırmağın Kaya zeminine oturtulduğu için Temel’i yoktur ve aslında Köprü’nün ayakları ırmağın yatağındaki Kayalar üzerine inşa edilmiştir.

 • Keşmeş Tappe Köprüsü

Bu Köprü; Maku İlçesinde ve Keşmeş Tappe Köyü yakınındadır. Keşmeş Tappe Köprüsü mimarisi; Köprünün Kaçar Dönemi sonları ve Pahlavi Dönemi başlarına ait olduğunu gösterir. Bu Köprü ۳ gözden az eğimli kemerlerle, Köprü ayaklarında Taş ve örtüsünde Kerpiç malzemeyle inşa edilmiştir. Bu Köprünün ayaklarında her iki taraftan kavisli dalgakıranlar uygulanmıştır. Bu Köprüde siyah-beyaz taşlardan süslemede yararlanılmış ve bu süslemeler köprü ayaklarına doğru oval biçimde ve ardından Beyaz Taşlarla siyah çerçevede yerleşmiştir, aynı zamanda siyah taşlardan kemer kenarlarında yararlanılmış ve aslında Köprü Gözü’nü kadrolamış görünüyor.

 • Maku Taş Çeperi

Bu heybetli Taş Çeper, yaklaşık 7 km uzunluğuyla, Maku Kenti’ni kuzey cephesinde çevrelemiş ve korkutucu, ama hârkulade bir güzellik yaratmıştır. Maku Taş Çeperi; -40 derece eğimiyle “Geye” adıyla, Maku Kenti’nin üzerinde şemsiye gibi duran, dünyanın en büyük Taş Başlıklarından birini taşımakta ve İran Tarihine ait Taş Yazıtlardan biri, bu dünyanın en eğik kayalarından biri olan Taş Başlığın bağrına, Şah Abbas Safavi emriyle oyulmuştur.

 • Maku Bölgesinde Kaya Tırmanışı

Maku Serbest Bölgesi; Tarihi ve Pırıltılı Kadim geçmişinin yanısıra, kendine has bir özelliğe daha sahiptir ve buraya Serbest Bölgeler arasında, ayırt edici bir özellik kazandırır; O da Taşlı ve Kayalı doğasıdır. Maku Serbest Bölgesi Heybetli Kaya Duvar’lara (Çerkin, Sebed Dağı, Geye vb.) sahip olarak, Kaya Tırmanıcı’larına güzel cazibeler sunup; Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Taş ve Kaya Tırmanışı turları ve festivalleri için ideal bir mekan sayılmakta.

 • Maku Serbest Bölgesi’nde Eğlence ve Uçuş (Paraglayder) Sporları

Alçak ve yüksek uçurumlar ve yüksekliklere sahip olarak, Maku Serbest Bölgesi; Uçuş Sporları için özel bir konum arzeder. İşbu ferahlatıcı ve Macera dolu sporları sevenler, Maku dağlarını Paraglayder ve diğer uçuş malzemelerine uygun bir cennet olarak değerlendiriyorlar. Maku Serbest Bölgesindeki uçuşa elverişli alanlar; Gare Haç turistik ekseninde ve coğrafi konumu açısından; Kalkış ve İniş işlemleri için ulaşım zamanı, Paraglayder pilotu için kısa bir zaman içinde elverişlidir.

 • Sorayya Çeşmesi

Sorayya Çeşmesi (Çeşme Sorayya); İran’ın coğrafi açıdan en kuzey noktasında, İran-Türkiye Sınır Bölgesinde yer alan büyük ve görülmeye değer bir Kaynak’tır. Türkiye topraklarında bulunan karla kaplı Ağrı dağı yanı başında olması ve Göçebe Aşiretlerin varlığı ve çeşitli Kültür ve Ananelerle yaşayan Köylerin bu Çeşme civarında bulunmaları; Maku Serbest Bölgesi için bu alanı, turistik ve ekoturizm yönünden benzersiz bir cazibeye dönüştürmüştür.

 • Su Deresi (Darre Rend)

Daha çok Darre Rend adıyla tanınan Su Deresi; Maku Kentinin kuzeyinde ve Rend Köyü’ne doğru bir konumdadır. Coşkun akan ırmağı, tarlalar ve heybetli kayalarıyla; İşbu güzel su ve havaya sahip beldeyi, keyif verici bir mesire yerine dönüştürmüş.

 • Bazalt Prizmaları

Maku “Bazalt sütun Prizmaları”; Maku Kenti’nin 25 km dışında, Maku-Çaldran anayolunun kenarında bulunup, Yanar Dağ Lavlarının donmasıyla, 3. Jeolojik Evrede oluşarak, dünya üzerindeki benzersiz örneklerden biridir. Bu bölgede , Lav’ların donması nedeniyle oluşan büzülme ve 3 paralel yöndeki gerilme gücünün lav ve magmatik kütle yüzeyine dik yönde etki etmesi sonucu, dik 6 gen sütunlar oluşumuna neden olmuştur.

 • Şot Kaplıcası

Şot Kaplıcası; Şot Kenti banliyösünde, İçaçıcı ve ferahlatıcı bir ortamda bulunmakta. Şot Kaplıcası’nın 2 ana kaynağı olup, birbirinden yaklaşık 40 m uzaklıkta ve farklı yükseklikleri olan tümsekler üzerindedirler. Kaplıca’nın asıl gözüken kısmı; düzensiz şekle sahip doğal bir havuzdur ve bu Havuz ana kaynaklardan gelen suların çökeltisinden dolayı doğal ve ilginç görüntüler oluşturmuş ki bu çökeltilerin üzerinde yüzülebilir havuzlar yapılmıştır.

 • Aras Barajı Göleti

Aslında Aras Barajı arkasında toplanan gölettir ve İran İslam Cumhuriyeti ile Nahçivan Cumhuriyeti ortak sınırında yer alarak, Gölet Sahillerinden İran Kuzeybatısındaki Sahil Bölgesini oluşturmuştur. Aras Barajı Göleti; Güz ve Kış mevsimlerinde, Avrupa Kuzeyi ve Siberya’dan gelen Göçmen Kuşların geçici yaşam ortamını oluşturmaktadır. Aras Kamp Yeri Sayfiyesi bu Göletin kıyısında yer almıştır.

 • Boralan Sulak Alanı

Değerli Boralan Sulak Alanı; Ağrı Dağları Bölgesi ve İran-Türkiye sınırında yer almaktadır. İşbu sınır Sulak Alanı; İran-Türkiye ortak sınırından, Gare Su Irmağı güney kıyısı ve Dim Gışlag Köyü’nün kuzeyinden başlayıp, İran-Türkiye sınırı boyunca, Gare Su Irmağı Anakaynağı olan Çeşme Sorayya adlı bölgeye kadar uzanmaktadır. Bu Sulak Alan; Çeşitli su canlıları ve su kıyısında yaşayan canlıların yaşam ortamıdır ve bölgedeki en güzel doğal alanlardan biri olarak, Doğa severlerin uğrak yeri olabilmektedir.

 • Yarım Geye Sulak Alanı

Bu Sınır Bölgesi Sulak Alanı; İran-Türkiye arasında yer alan geniş bir Sazlık olup 400 Hektarlık alanı kapsamaktadır. Bu Sazlığın Maku’dan uzaklığı ۲۳ km ve Bazargan’dan yaklaşık 3 km’dir. Bu Sazlığın bitki örtüsü çok zengin olup, sınır bölgesine yakınlığından emniyetli bir alan olarak özel kuşların yaşadığı alandır. Bu kuşların çoğunluğu normal Turna çeşitlerinden olup bu bölgede yavruluyorlar ve dolayısıyla Doğa Severler için bölgeyi potansiyel bir Doğal Cazibe konumuna oturtmakta.

 • Maku Kale Cug Şelalesi

Kale Cug Şelalesi; Maku İlçesinin 5 km arayla Güneybatısında, Kale Cug Köyü’nün kıyısında ve güzel Kale Cug Dağı’nın ortasında yer almaktadır. Bu Şelale’nin yüksekliği 80 m’dir ve suyunun fazla olmamasına rağmen güzel bir şekil oluşturup, ulaşımı kolaydır ve ortam tamamen doğal kalmıştır.

 • Başkendi Kaplıcası

Başkend Madeni Kaynak Suyu; Bazargan Anayolu’nun 6. km’si ve Klisa Kendi ve Başkend’den geçince 13. Km’de karadan çekiliyor. Taşlarının yapısı Kireçli ve bir kaç noktada suyun çıkışı gazla birliktedir. Bu Çeşmenin suyundan Banyo yapmak ve Ağrı Kesiciliğinden yararlanıyor. 

 • Maku Baron Barajı

Baron Barajı; Zangmar Irmağı’nın üzerine ve Maku İlçesi’ndeki Baron Köyü yakınına kurulmuştur. Bu Baraj; Maku İlçesi’ndeki en büyük barajlardan biridir ve güzel manzaralar ve Balıkçılık için uygun olan büyükçe bir gölete sahiptir. Baron Barajı; Zor Zor Klisesi yakınında olduğundan bölge turistlerinin ilgisini çekmektedir.

 • Ağ Gol Av Yasaklı Bölge

Bu bölge 90 bin Hektar alanıyla, Maku İlçesinin kuzeydoğusunda yeralmaktadır ve en yüksek bölgesi ise denizden 2362 m yüksekliktedir. Doğal Koşullar, Uygun Bitki Örtüsü ve İyi Yaşam Şartlarıyla, Ağ Gol Bölgesi; Kadim zamanlardan beri çeşitli Vahşi Yaşam yurdu olup son yıllarda, Nesli Tükenmiş yaşamları geri döndürmek adına; Urmiye Gölü, Kabudan Ada’sından bir kaç Yaban Koç ve Koyunu, canlı yakalanarak bu bölgeye bırakılmışlardır.

 • Maku Uluslararası Havaalanı

Maku Serbest Bölgesi; ülkenin en genç serbest bölgesi olmasına karşın ülkenin en büyük bölgesi de sayılmakta ve nüfus çoğunluğuna sahip Tahran, Tebriz ve Urmiye kentlerinden olan uzaklığı ve Ekonomi ile Yatırım amacına yönelik, altyapıların geliştirilmesi amacıyla, bu Bölgede havalimanı kurulmuştur ve Batı Azerbaycan İli genelinde, Maku Ticari-Sanayi Serbest Bölgesinde kurulmuş olan, 3. Havalimanıdır’dır. İşbu Havaalanının yapımına 2014 Haziran’ında, 400 Hektarlık bir arsa üzerinde başlanıldı. Bu alanın; 200 Hektarlık bir bölümü uçuş alanı olarak ayrılmış ve Uçuş Bandı uzunluğu 3270 m’dir. İşbu Havalimanı; Airbus 320 uçakları için tasarlanmış olup, 8000 m² Asıl Terminal, 800 m² VIP Salonu ve Gözetleme Kulesi yüksekliği 33 m’yi aşkındir. Bu Havaalanı’nı resmi olarak 07.Mayıs.2017 kullanıma açılmış olup; Bölgedeki en önemli altyapı çalışmalarından sayılıp, Ülke’nin en kuzeybatı noktasında, Avrıpa geçidi yakınında, Ticaret ve bunu geliştirmeye kolaylık sağlamak amacı gütmektedir. Şimdilik haftada 3 uçuş Tahran’a gidiş-dönüş şeklinde gerçekleşip, Vatandaşlar, Turistler ve yatırımcıların gidişgelişini kolaylaştırmış durumdadır.

 

Maku Serbest Bölgesi Turizm Acenteleri Liste ve Bilgileri:

 

Maku Serbest Bölgesi İkamet ve Konaklama Birimleri’nin Bilgileri:

Giriş