Lojistik ve Taşımacılık

Yatırım Alanları

Maku Serbest Bölgesi Lojistik Yerleşkesi Alanı

Sınır Tedarıkat Artbölgesi (Hinterlant) Alanı

Giriş