Maden ve Madencilik Sanayii

Projeler

  • İran Maden ve Madencilik Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu’na (İMİDRO) 2 Maden Arama Bölgesinde etüt yapma görevi verilmesi
  • Tajali Madencilik ve Metaller Geliştirme Şti. Ortaklığıyla Menyezit Üretim Fabrikası Kurma (uygulanmakta)
  • Babak Mes İranian Şti. Vasıtasıyla Bakır Üretim Fabrikası Kurma (Kurulmak Üzere)
  • Taş ve Madeni Maddeler İşleme uzmanlık yerleşkeleri Kurma
Giriş