Endüstri

Birimler ve Altyapılar

  • Mevcut Sanayi Bölgeleri (Yerleşke)

  • Mevcüt Sanayi Yerleşkelerini geliştirmek ve yeni İhtisas üzere tarif edilen Yerleşkeler
  • Yabancı Sermayeyle Elektrik Santralinden Yararlanmak
  • Yüksek Enerji Kullanan Endüstrilere Doğalgaz temin etmek için; Doğalgaz Boru Hattı
Giriş