درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

صنعت

مراکز و زیرساخت ها

  • شهرک های صنعتی فعال موجود:

  • توسعه شهرکهای صنعتی موجود و تعریف شهرکهای تخصصی جدید
  • برخورداری از نیروگاه برق با سرمایه گذاری خارجی
  • وجود خطوط لوله انتقال گاز جهت تامین گاز مورد نیاز صنایع انرژی بر
ورود