درگاه اقتصادی

گردشگری

پروژه ها

  • هتل 5 ستاره ماوی:

متقاضی: یحیی محمدی
حجم سرمایه گذاری: 3,149,000
پیشرفت فیزیکی: 75%
 
  • مجتمع چند منظوره تجاری تفریحی اقامتی آذرمال:

متقاضی: غلامرضا دلخانی
حجم سرمایه گذاری: 8,000,000
پیشرفت فیزیکی: 35%
 
  • هتل 4 ستاره نوقلا:

متقاضی: تقی علی اکبرزاده
حجم سرمایه گذاری: 1,000,000
پیشرفت فیزیکی: 82%
 
  • مجتمع تفریحی و گردشگری(کارتینگ و باگی):

متقاضی: آیدین حسین نژاد
حجم سرمایه گذاری: 1,200,000
پیشرفت فیزیکی: 21%
 
  • مجموعه گردشگری، تفریحی، توریستی سام (پیست اسکی ،تله کابین، هتل):

متقاضی: مسعود قهرمانلو
حجم سرمایه گذاری: 1,714,000
پیشرفت فیزیکی: 10%
 
  • هتل سه ستاره پلدشت:

متقاضی: علی اکبر علی اکبری
حجم سرمایه گذاری: 250,000
پیشرفت فیزیکی: 70%
 
  • مجموعه زیپ لاین و تفرجگاه:

متقاضی: عمران باقرزاده
حجم سرمایه گذاری: 100,000
پیشرفت فیزیکی: 35%
ورود