درگاه اقتصادی

صنعت

ظرفیت ها

  • وجود بیش از 130 واحد فعال صنعتی و حضور سرمایه گذاران خارجی از چین، ترکیه، کانادا، و هند
  • شکل گیری زنجیره پوشاک و لوازم خانگی با اشتغال بالغ بر 1000 نفر با سرمایه گذاری بیش از 6000 میلیارد ریال
  • تولید محصولات منحصر بفرد کشور در منطقه منجمله دندانهای مصنوعی، نوار لبه، کاغذ هانیکام، کفپوش و دیوار پوش چوبی و لوازم خانگی …
  • فعالیتهای واحدهای صنعتی صادرات گرا به ویژه در زمینه محصولات پتروشیمی
  • امکان پذیرش طرح های صنعتی مادر به لحاظ تامین زمین و زیرساختهای انرژی
  • امکان شروع فعالیتهای صنعتی در شهرکها در کمترین زمان ممکن
  • واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی با شرایط مناسب برای اجرای طرح های صنعتی
ورود