درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

گردشگری

محدوده های سرمایه گذاری

  • محور گردشگری قره خاچ
  • محور گرشگری گجوت
  • محور گردشگری رند
  • حاشیه دریاچه سد ارس
  • حاشیه دریاچه سد بارون
  • مجموعه آبدرمانی آبگرم شوط
  • اراضی داخل محدوده شهرهای ماکو، شوط، پلدشت و بازرگان برای احداث مراکز اقامتی و تفریحی
  • روستاهای هدف گردشگری منطقه روستاهای کوسج، قره خاچ، باغچه جوق، سنگر، رند، چاوقون، خوک، هاسون، پورناک، شهرک ارس.
ورود