درگاه اقتصادی

کشاورزی، دامپروری و شیلات

پروژه ها

 • طرح باغ و زراعت شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی(بانک زمین) در  ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی دشت زیدون
 • طرح کشت علوفه شرکت کشت و صنعت  ارس دام آرشام( فکا)در ۱۰۴۴ هکتار  از اراضی ملی پایاب کرم آباد
 • طرح گاوداری شیری ۱۰۰۰۰ رأسی شرکت ارس دام آرشام  به مساحت ۱۱۵ هکتار در قیقاج پلدشت
 • طرح زراعت شرکت کشت و صنعت دشت پیمان(یک ویک)در ۴۸۰ هکتار از اراضی ملی پایاب کرم آباد
 • طرح زراعت شرکت کشت و صنعت  شهد آذربایجان ۵۰۲ هکتار از اراضی ملی پایاب کرم
 • طرح  کشت علوفه شرکت کشت و صنعت کیما فجر(صباح) ۴۸۶ هکتار از اراضی ملی پایاب کرم آباد
 • طرح احداث باغ پسته در بیش از ۶۰۰ هکتار ا اراضی ملی در پلدشت
 • طرح احداث گلخانه در بیش از ۲۵ هکتار از اراضی ملی در قلیشلانمیش پلدشت توسط شرکت شهرک گلخانه ای آراز ایرانیان
 • طرح احداث کشتارگاه صنعتی شرکت بیان تجارت نوین ایرانیان در دانالوی ماکو

 

طرح های آتی دامپروری:

 • طرح احداث گاوداری شیری ۵۰۰۰ رأسی شرکت داوین دشت کهن دیار ارس در خرمن یری ماکو
 • طرح احداث گاوداری شیری ۵۰۰۰ رأسی شرکت دواین دشت کهن دیار ارس در قیقاج پلدشت

 

بخش شیلات و آبزیان

طرح های پرورش ماهی:

 • مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید کاظمی پلدشت به مساحت ۴۲ هکتار
 • ایجاد شهرک پرورش ماهی به مساحت ۱۰ هکتار در چشمه ثریا
 • مجتمع کینکور در ۳/۳ هکتار و ظرفیت ۴۰۰ تن پرورش ماهیان سردابی
 • پرورش ماهی سردابی رضا احمدی در جگن کرد
 • پرورش ماهی سردابی عباس عباس پور در جگن کرد
 • طرح پرورش بچه ماهی (حد واسط) عباس عباس پور در جگن کرد
 • طرح پرورش ماهی سردابی سینا خادم نژاد در بازرگان
 • طرح پرورش ماهی سردابی لطیفه الهوردیزاده
ورود