درگاه اقتصادی

Search
Close this search box.

کشاورزی، دامپروری و شیلات

سامانه ها

  • سامانه جامع مجوزهای تغییر کاربری سازمان امور اراضی کشور – (es.laoi.ir)
  • صدور مجوز فنس کشی
  • صدور مجوز خانه باغ
  • صدور مجوز استخر
ورود